Després dels acords del Procicat, el Diari Oficial va publicar aquest dissabte la resolució que fixa els termes de la primera fase de la desescalada, en el marc, segons indica el text, de l'estat d'alerta decretat fins al 9 de maig de 2021, amb confinament perimetral els divendres i caps de setmana, restricció de la mobilitat nocturna entre les 22:00 i les 6:00 hores, i limitació dels grups a un màxim de sis persones, excepte si són convivents, així com limitació d'aforament en llocs de culte.

La durada de les mesures és de 14 dies, en el marc del "procés d'obertura progressiva de les activitats" presentat el 19 de novembre pel Govern, per al qual es tindrà en compte, sobretot, que la velocitat de reproducció de la Covid-19 (Rt) es mantingui per sota de 0,9, així com la pressió assistencial als hospitals, segons precisa la resolució.

El text puntualitza, igualment, que pot haver-hi un procés de reobertura asimètric, en funció de les dades sanitàries de les regions sanitàries de Catalunya o les demarcacions territorials que es fixen.Què es podrà fer i què no a Catalunya en aquesta primera fase?

- Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte els desplaçaments degudament justificats per assistir a centres d'ensenyament, serveis i establiments sanitaris i socials; compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals, legals, tornada a lloc de residència, assistència a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o especialment vulnerables, així com recollida de menors d'edat en cas de progenitors separats.

- El confinament perimetral serà al propi municipi entre les 6:00 hores de divendres i les 6.00 hores de dilluns, amb les excepcions indicades anteriorment. La resolució inclou com a novetat que es podrà sortir del municipi per a la realització d'activitat física o esportiva a l'aire lliure entre municipis limítrofs i per acudir a competicions esportives autoritzades.

- Està permesa la lliure circulació de mercaderies

- La autoritats demanen als ciutadans que, al marge d'aquesta opció de desplaçament, limitin les seves sortides del domicili i la circulació per vies públiques, que mantinguin la distància social, la higiene de mans, l'ús de mascaretes i la preservació de les seves "bombolles" de convivència i relació, que poden incloure els cuidadors per evitar l'aïllament social.

- L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses serà des de les 6.00 a les 21.00 hores, amb excepció de la restauració, que tancarà a les 21:30 hores per al consum a l'establiment, i les activitats culturals, que podrà ser fins a les 22:00 hores.

- Els cinemes, teatres, auditoris i altres espais culturals que estaven tancats fins ara podran reobrir dilluns amb un 50 per cent de l'aforament i un màxim de 500 persones de públic. Es permetrà també, finalment, la reobertura de sales de concerts.

- Les instal·lacions i equipaments esportius podran obrir amb un aforament del 50% si són a l'aire lliure i del 30 per cent en espais tancats. Els vestidors romandran tancats, excepte si són per a ús de la piscina. Queden exclosos de la prohibició els centres d'alt rendiment i els espais d'ús per a competicions oficials nacionals i internacionals.

-Es manté la prohibició de competicions esportives, excepte les oficials d'àmbit nacional i internacional, que es desenvoluparan sense públic.

- Els establiments comercials minoristes podran obrir amb independència de la seva superfície de venda, amb un aforament del 30%.

- Es manté la suspensió per als centres i recintes comercials, amb excepció dels establiments que es considerin de serveis essencials i d'aquells que tinguin accés directe i independent des de la via pública, amb un 30% de l'aforament.

- Els establiments de la restauració podran reobrir per consumir al mateix establiment fins a les 21:30 hores, tant a l'interior com a les terrasses, i sempre asseguts en una taula. En els espais interiors, l'aforament haurà de ser del 30%, amb una distància mínima entre taules de dos metres i una distància d'un metre entre comensals de la mateixa taula, amb un màxim de quatre persones per taula excepte que siguin convivents. La distància i ocupació de taules és la mateixa per a les terrasses.

- L'aforament fixat per als actes religiosos i cerimònies civils, inclosos funerals, es manté en el 30%, però es manté la restricció de 100 assistents com a màxim.

- S'autoritzen les activitats extraescolars presencials que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual, dins i fora del centre educatiu. En determinades activitats que es desenvolupin en espais interiors, els grups no podran superar les sis persones.

- S'autoritzen els ensenyaments no reglats que s'imparteixen en centres autoritzats de música i dansa, que es pot realitzar amb un màxim de sis alumnes per aula.

- Les botigues de conveniència, establiments comercials annexos a les gasolineres i establiments de menys de 300 metres quadrats, així com tots els situats en municipis turístics, no podran vendre entre les 21:00 i les 6:00 hores, excepte productes essencials entre els quals no figura l'alcohol.

- La resolució demana que es fomenti el teletreball i que es respecti la distància als centres de treballs, amb horaris escalats d'entrada i sortida, a més de posar a disposició dels empleats aigua, sabó i gels hidroalcohòlics. L'ús de la màscara és obligatori al lloc de treball. En espais no oberts al públic, un cop assegut el treballador al seu lloc, pot prescindir-ne si es respecta la distància de seguretat.

- Es prohibeixen les reunions familiars i de caràcter social de més de sis persones, excepte que siguin convivents. En les reunions de més de sis persones en espais públics, no és permès el consum de menjar i beguda, excepte activitats extraescolars o d'intervenció socioeducativa.

- Les limitacions de grup no afecten les activitats esportives federades ni les activitats culturals, que s'han de realitzar d'acord a les limitacions fixades per a aquestes.

- Les limitacions no afecten el dret a manifestació i participació política, activitats que s'hauran de desenvolupar amb les limitacions establertes amb caràcter general.

- El transport públic ha de mantenir l'oferta de servei del cent per cent, tot i que es podrà ajustar en caps de setmana i horari nocturn. Els usuaris no poden menjar a l'interior del transport. Els operadors hauran de dispensar gel hidroalcohòlic a les estacions d'espais tancats.

- Els ens locals podran limitar, d'acord amb les seves competències, l'oferta de vehicles de transport públics amb conductor de fins a nou places, inclosos els taxis. L'ocupació màxima serà de sis persones, inclòs el conductor.

- Els arxius, biblioteques, museus i sales d'exposicions, galeries d'art i centres de creació i arts visuals podran obrir amb un aforament màxim del 50%, tot i que no podran organitzar activitats culturals amb assistència de públic.

- Es mantenen tancats els parcs i fires d'atraccions, inclosos els locals d'activitats lúdiques infantils.

- Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils hauran de tancar a les 20:00 hores.

- Se suspèn l'obertura de salons de joc, casinos i sales de bingo.

- Tota la docència universitària serà telemàtica, amb excepció de la presència en exàmens i pràctiques.

- Els centres cívics només podran realitzar activitats telemàtiques, excepte les d'intervenció socioeducativa o de suport juvenil i infantil, a més de perruqueria i podologia.

- Es manté la prohibició de congressos, convencions, fires comercials i festes majors. Els mercats ambulants podran celebrar-se amb el 30% de l'aforament.

- Les activitats de les policies i autoritats judicials seran majoritàriament telemàtiques.