La Generalitat de Catalunya vol reformar la llei del dret a l'habitatge perquè l'expropiació d'habitatges buits sigui possible a tots els municipis i no només als que tenen una forta demanda acreditada, com fins ara.

Així ho va explicar ahir el secretari d'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, en una trobada amb la premsa per presentar el programa de promoció de l'habitatge al món rural per tal de facilitar que persones i famílies puguin instal·lar-se en nuclis rurals i lluitar contra la seva despoblació mitjançant la rehabilitació de cases en desús.

Actualment, l'expropiació d'habitatges buits es pot aplicar a municipis amb forta demanda acreditada solament. A través de la reforma en la qual s'està treballant, la Generalitat vol estendre aquesta possibilitat a la totalitat de municipis. D'aquesta forma, la Generalitat busca poder «aplicar aquesta gestió a tots els municipis del món rural».

Fins ara, la llei permet expropiar pisos en desús si els propietaris no els conserven en bon estat o es troben en poblacions amb una forta demanda d'habitatge acreditada.

Amb el programa de promoció de l'habitatge al món rural, la conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat fomentarà l'accés a l'habitatge rural actuant d'intermediària amb els propietaris dels pisos buits i les persones interessades a viure-hi.

D'aquesta forma, el Govern català pretèn buscar fórmules de tinença acceptable dels pisos i fer d'intermediari entre el potencial l'ocupant i el propietari.

El secretari d'Agenda Urbana i Territoti ha explicat que en alguns «casos molt concrets» en què el propietari incompleixi el seu deure de manteniment de l'habitatge i no vulgui posar-lo a disposició d'aquest programa es podria arribar a l'«expropiació».

Serra ha assegurat que l'expropiació «és un instrument més» i que només s'aplicarà a casos molt concrets.