El Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) ha desenvolupat una eina, que ha posat a disposició d´administracions, investigadors i ciutadans, que ofereix informació geogràfica que permet visualitzar el risc de propagació de la Covid-19 associat a la mobilitat poblacional. L´eina pot servir de suport a les administracions per prendre decisions; als epidemiòlegs, per alimentar els seus models amb dades actualitzades, i als ciutadans, per visualitzar la relació de la pandèmia, la mobilitat i el seu risc associat. La plataforma, anomenada COVID19 Flow-Maps, es nodreix diàriament de dades de les administracions sanitàries i dels ministeris de Transports.