La Seguretat Social ha començat a aplicar en la nòmina extraordinària de les pensions de desembre el criteri que estén l´embargament -si n´hi hagués- a la totalitat de les retribucions percebudes, incloent també les pagues extra, i que fins ara només s´aplicava als nous pensionistes.

Aquesta situació afecta a la paga extra de nadal d´uns 75.000 pensionistes subjectes a algun embargament, segons ha avançat El Mundo i ha confirmat a EFE la Seguretat Social. Fonts d´aquest organisme han assegurat que el Govern no ha modificat cap criteri, sinó que s´ha limitat a complir i aplicar el criteri adoptat en legislatures anteriors. Aquest criteri ja s´aplicava sobre els nous pensionistes i el que ha succeït ara és que s´ha estès a la resta per a evitar un tracte discriminatori, han explicat les mateixes fonts.

El Ministeri d´Hisenda ha subratllat que es tracta de l´estricta aplicació legal del criteri mantingut en diverses consultes emeses per la Direcció General de Tributs des de l´any 2016 i confirmat per la pròpia Direcció General d´Ordenació de la Seguretat Social en 2018. L´import a retenir dependrà de la quantia de la pensió, ja que la llei d´Enjudiciament Civil estableix com a inembargable el salari, sou, pensió, retribució o el seu equivalent, que no excedeixi de la quantia assenyalada per al salari mínim interprofessional (SMI), fixat en 950 euros bruts mensuals en 2020.