El 50% de les dones policia i el 75% dels homes pensen que ser mosso és una professió masculina, segons un estudi que ha presentat Lola Vallès, responsable de recerca de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), durant les primeres jornades sobre la perspectiva de gènere i la igualtat d'oportunitats de dones i homes al cos de Mossos d'Esquadra. Durant el matí d'aquest dijous diverses ponències han tractat la igualtat des de diverses perspectives, s'ha explicat el Pla d'igualtat i s'ha presentat el Protocol sobre l'assetjament sexual. La inspectora Rosa M. Gubianes, cap de la Unitat d'Igualtat i Equitat, ha explicat que el nivell d'estudis superiors és més elevat entre les dones però són menys als llocs de responsabilitat.

El treball que ha presentat Vallès sobre el rol de dones i homes en la identitat i la cultura professionals dels Mossos d'Esquadra s'ha elaborat a través de quatre enquestes a més de 2.000 policies durant set anys i mig. L'estudi analitza el sentit de missió, la discrecionalitat, el pessimisme vers el sistema legal, la falta de respecte vers la policia i el gènere i conclou que les trajectòries de desenvolupament difereixen entre els homes i les dones.

Entre les conclusions destaca que les dones són més resistents als aspectes negatius de la cultura policial perquè mantenen més alt sentit de missió, perquè la seva vocació per ser policies es manté a nivells més alts durant el temps. També són menys discrecionals, menys pessimistes vers el sistema legal i menys desconfiades cap a la ciutadania i les institucions externes. "Això no obstant, gairebé la meitat de les agents pensen que la professió és masculina i que hi ha tasques que són per a homes mentre que una tercera part dels homes això no ho comparteix", ha explicat Vallès.Un dels cossos amb el percentatge més baix de dones d'Europa

El 79% dels mossos són homes i el 21% dones. En concret, el percentatge ha passat del 19,57% del 2008 al 21,09% actual. "En 12 anys hem avançat un punt i mig", ha explicat Rosa Maria Gubianes, cap de la Unitat d'Igualtat i Equitat dels Mossos, que va ser la primera sotsinspectora del cos i la primera dona al davant d'una Àrea bàsica policial. Ha exposat que el percentatge és positiu a Espanya, tot i que els altres cossos estan fent diverses accions per incrementar el percentatge de dones.

No obstant, a nivell internacional "el cos de Mossos ha passat de trobar-se dos punts per sobre de la mitjana europea el 2008, a trobar-se entre els números més baixos de la Unió Europea", ha exposat. "El fet és degut a la manca d'aplicacions de polítiques d'igualtat que s'han fet al cos", ha assegurat. Ha valorat positivament l'eliminació de l'alçada mínima, que era "una discriminació negativa vers les dones", ha dit.

Gubianes ha explicat que en el procés d'elaboració del Pla d'Igualtat actualment s'està en la fase de diagnosi, i ha donat diverses dades. Pel que fa al nivell d'estudis, el 43% del total de les dones tenen estudis universitaris o superiors, un percentatge que en els homes és del 29%. Però el percentatge de dones baixa a mesura que s'ascendeix."Això ens hauria de fer reflexionar, perquè tot i que el nivell d'estudis és superior en les dones, el percentatge de dones disminueix considerablement a mesura que s'ascendeix".

També s'ha referit a la "baixa participació" a la darrera convocatòria de caporals. "Tindrem els millors comandaments de futur o ho seran les persones que actualment no tenen cura de persones al seu càrrec i estem perdent talent?", s'ha preguntat. També ha demanat "revisar criteris d'assignació de llocs de lliure designació" perquè dels 66 caps d'àrea només 4 són dones, ha indicat. Pel que fa al salari, ha exposat que s'han analitzat les retribucions i s'ha conclòs que de mitjana les dones reben un salari mitjà inferior perquè ocupen menys càrrecs de responsabilitat. "També cal veure perquè reben menys felicitacions i medalles, és perquè són menys competents o els destins on es troben estan menys valorats?", ha afegit.

"Aquest protocol se l'han de fer seu"

Aquest dijous s'ha celebrat al Complex Central dels Mossos d'Esquadra la primera Jornada sobre la perspectiva de gènere i la igualtat d'oportunitats de dones i homes amb la participació dels comandaments de l'escala superior de manera presencial a l'Auditori i més de 500 comandaments de manera telemàtica des d'arreu del territori. Aquestes jornades han estat inaugurades pel conseller d'Interior, Miquel Sàmper, i la directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, Montserrat Royes.

Les diferents ponències han fet un recorregut a través de diferents exemples de polítiques públiques, actuacions i projectes en marxa en matèria d'igualtat. La primera taula ha comptat amb Esteve Llitrà, de l'Institut Català de les Dones, que ha parlat sobre els plans d'igualtat a Catalunya. Xavier Cuadras, director d'IDESCAT, ha explicat les dades de l'índex d'igualtat de gènere, un indicador compost que mesura la distància a què es troba una societat per assolir la plena igualtat entre dones i homes.

També ha intervingut Nu?ria Garrido, de la UPC, que ha explicat un programa universitari per atraure talent femení. Per la seva banda, Ju?lia Lopez, professora de Dret del Treball de la UPF, s'ha centrat en la importància dels plans d'igualtat en la lluita contra la discriminacio? siste?mica.

Finalment Esperança Cartiel, de Recursos Humans del cos, ha presentat el Protocol per a la prevencio?, la deteccio?, l'actuacio? i la resolucio? de situacions d'assetjament sexual, aprovat el passat 30 de juliol. "El protocol se l'han de fer seu", ha manifestat als comissaris.