El registre d´autònoms per demanar ajuts del Govern va acceptar ahir més de 28.585 sol·licituds en el primer dia en marxa, segons el Departament de Treball, encarregat de gestionar l´eina. Segons la conselleria, la tramitació de peticions per accedir a les subvencions -que encara no se sap quina dotació pressupostària total tindran- va funcionar correctament i «a un ritme constant de 100 peticions per minut». El tràmit es podrà dur a terme fins al 7 de desembre i es tracta d´un procés «simplificat» per accedir a futures convocatòries d´ajuts extraordinaris. A diferència de la convocatòria anterior, l´ordre d´arribada de les sol·licituds no atorga preferència, per tant, la inscripció a la plataforma es pot fer durant tot el termini. En aquesta ocasió, no s´ha produït cap allau d´inscripcions pendents de validar tal com va passar fa dues setmanes. La lentitud i les incidències van marcar la primera tongada de peticions.