Els gestors d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves poden sol·licitar des de dimecres els ajuts que la Direcció General de Joventut (DGJ) ha habilitat per fer front a les pèrdues econòmiques que els ha suposat l'aturada de l'activitat sobrevinguda per la pandèmia. La sol·licitud es podrà fer fins al 10 de desembre en un tràmit que no tindrà en compte l'ordre d'arribada de les peticions a l'hora d'atorgar els diners. Hi podran accedir gestors de cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura o campaments juvenils. S'atorgaran 5.000 euros per a cada instal·lació més 25 euros per cada plaça, fins a un màxim de 40.000. El pressupost és de 3,5 milions d'euros.

El sector està constituït majoritàriament per microempreses i persones treballadores autònomes que no tenen una font d'ingressos alternativa. Els gestors públics d'instal·lacions (administracions i ens públics) queden exclosos d'aquests ajuts. En canvi, si la titularitat de la instal·lació juvenil és pública, però la gestió és a través d'un privat o entitat, llavors sí que aquest gestor pot demanar l'ajut.

Aquests ajuts seran compatibles amb els que gestiona el Departament d'Educaciói que s'obriran també aquesta setmana, dijous 3 de desembre a partir de les 9 hores. Es tracta d'una convocatòria conjunta que preveu destinar una partida inicial de 20 milions d'euros per al sector de les activitats extraescolars i del lleure educatiu.