El ple del Parlament ha aprovat parcialment una moció de la CUP que expressa el compromís de reduir i regularitzar dins de les retribucions dels diputats les dietes o indemnitzacions per desplaçament que fins ara perceben addicionalmen a l´assignació fixa. El ple de la cambra ha rebutjat, en canvi, un altre dels punts continguts en la moció, en què s´advocava per reduir en el termini de tres mesos un 14% les retribucions del Govern i dels alts càrrecs de la Generalitat. La voluntat de regularitzar les dietes o indemnitzacions per desplaçament va ser aprovada dijous per unanimitat. En el text aprovat, el Parlament «es compromet a modificar la disposició transitòria segona del Reglament» de la cambra «durant el primer semestre del l´any 2021 amb l´objectiu de modificar i reduir de forma gradual i progressiva les indemnitzacions que perceben els diputats, així com a regularitzar-les en l´assignació fixa».