Els ajutaments han hagut de fer front a una despesa extraordinària de 68 euros per habitant, de mitjana arran de la covid 19, segons un estudi encarregat per l´Associació Catalana de Municipis (ACM). L´entitat ha enviat un qüestionari a tots els municipis, dels quals ja n´han respost prop de 200, que han declarat més de 38 milions d´euros de despeses extraordinàries a les que han hagut de fer front arran de la pandèmia.

Per categories, destaca l´àmbit d´Hisenda i Governació, amb 18 milions, 7,5 en serveis a les persones, 5 en mesures de promoció econòmica, 4,5 en Ensenyament i 3 en manteniment d´equipaments i instal·lacions municipals. Aquestes dades corresponen a ajuntaments que agrupen una mostra de gairebé 600.000 habitants i representa una despesa extraordinària mitjana de 68 per habitant que ha hagut de fer front cada Ajuntament.