Una sentència del Jutjat de Família de Girona ha reconegut errors comesos pels serveis socials de la Generalitat en el cas d´una mare a qui li van prendre el fill quan aquest va néixer a l´hospital i que ha estat cinc anys separat de la mare. La resolució judicial ha retornat les visites als pares i indica que progressivament podran recuperar la potestat parental. La sentència subratlla «l´excepcionalitat» del cas pel temps de separació entre els pares i el nen, i conclou que la separació amb la mare no va ajustar-se a dret.

El cas va tenir lloc l´any 2015, quan la mare estava embarassada i tenia dos fills més que van ser derivats a un CRAE. Pocs mesos abans de parir, li va arribar una resolució provisional de desemparament per part de l´Institut Català de l´Acolliment i de l´Adopció, que li comunicava que un cop nascut, el nen seria acollit amb una família «d´urgència i diagnòstic». Aquesta mesura, que pot durar sis mesos, es pren amb nens de fins a sis anys quan l´administració considera que la criatura necessita un entorn més segur.

L´afectada es va oposar des del primer moment a la resolució dels serveis socials, i ha estat cinc anys intentant recuperar la pàtria potestat del nen. Actualment, els dos germans grans han pogut tornar amb els seus pares mentre que el petit roman amb una família d´acollida des dle març del 2016, a qui l´administració havia acordat l´acolliment preadoptiu, que suposa la supressió de visites amb els pares i els germans. Sobre això, la sentència dicta que «la resolució que va acordar l´acolliment preadoptiu del nen no va ajustar-se a dret». La jutgessa sosté que «es va separar els germans i es va trencar qualsevol possibilitat de fixar visites amb els progenitors». A més, diu que la resolució de l´administració «no va ser la més adequada perquè hi havia maneres més moderades (com les que es van adoptar amb els altres germans) o menys agressives per solucionar els problemes amb els mateixos resultats».

La jutgessa indica que la resolució dels professionals de l´EAIA la Selva va fer-se i que el temps «ha demostrat que això ha estat possible, especialment gràcies a l´esforç de la mare i la persistència de l´equip de l´EAIA Gironès», que va gestionar el retorn dels germans grans amb la família fa més d´un any.

Per això, la sentència estima parcialment la demanda interposada per la família per recuperar el petit. La jutgessa conclou que mantindrà la situació de desemparament del nen per considerar prematur retornar-lo immediatament a la família, però ha retornat el règim de visites als pares. A més, sosté que es pot «preveure un futur aixecament de la situació de desemparament i els pares puguin recuperar la potestat parental».

Entre el 2009 i el 2014 l´equip de l´EAIA La Selva va fer un seguiment del nucli familiar, on en aquell moment la mare vivia amb una parella que la maltractava. L´embaràs del petit, però, va desenvolupar-se un cop la mare va haver canviat de parella, en un entorn sense violència de cap mena, tal com va defensar l´afectada en declaracions a aquest diari. La resolució de l´EAIA va concloure que «la família no feia cas del que se´ls proposava, i tenia problemes econòmics i amb l´alcohol». Amb tot, durant el judici, els professionals que van proposar la separació del nounat van reconèixer que no havien pogut fer una valoració adequada i que només havien vist la família una vegada, i que mai van parlar amb la parella de la mare.

Els dos germans grans van viure dos anys amb una família d´acollida, que a la sentència indica que «mai va entendre el motiu pel qual la DGAIA va retirar la custòdia als pares, ja que no hi havia cap símptoma d´alarma ni tenien problemes de desenvolupament». Després d´aquest acolliment, la sentència subratlla que l´Administració no va considerar-la apta mai més com a família d´acollida, tot i haver-ho estat durant més de 15 anys.

La mare dels tres germans ha assegurat que l´administració ha comès negligències que «han destrossat una família». «Fa cinc anys que lluitem per recuperar el nostre fill», indica. Per la seva banda, la seva advocada, Eva Puerto, va manifestar que «la sentència conclou que hi ha hagut una actuació arbitrària per part de l´administració, és una resolució pionera, ja que he portat molts temes de família i mai m´havia trobat amb un cas així». De fet, subratlla que no hi ha jurisprudència sobre casos similars. El judici va tenir lloc a finals de setembre, i la DGAIA va posar recurs que s´ha de resoldre a l´Audiència.