El Govern ha aprovat que l´Institut Català del Sòl (Incasol) efectuï la compra dels terrenys del futur Centre Recreatiu Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou, conegut com BCN World, i la posterior venda a Hard Rock en un màxim de dos mesos després de l´aprovació del nou pla director urbanístic (PDU), el que significa una nova pròrroga d´aquesta operació.

El passat dia 30 de setembre el Govern va aprovar perllongar fins ahir el termini per a la compravenda dels terrenys on s´ubicarà el complex conegut com BCN World, ara reconvertit en el Hard Rock Entertainment World i que pertanyen a Criteria.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va declarar nul·la, el passat 19 de setembre, l´ordenació del sector principal del complex, el que suposa la necessitat de modificar el planejament que l´empara.

La compravenda es durà a terme en un màxim de dos mesos un cop que s´hagi aprovat definitivament el nou pla director urbanístic (PDU), que resoldrà els aspectes qüestionats pel tribunal.

El conseller de Territori, Damià Calvet va assegurar que els tràmits estaran acabats el 2021 amb la previsió de començar les obres el 2022.