El ple del Parlament ha aprovat aquest divendres la llei de modificació de la llei del dret de les dones a erradicar la violència masclista, del 2008. La nova norma actualitza la vigent fins ara incorporant-hi la violència digital i la violència vicària -la que s'exerceix contra els fills amb la finalitat de provocar dolor a la mare- i també estenent la protecció a les dones trans. "Les referències a les dones incloses en aquesta llei s'entén que inclouen les nenes i les adolescents, i, per tant, també les dones, nenes i adolescents transgènere", recull la llei.

A banda de posar al dia conceptes i supòsits, la normativa reclama que s'incorpori l'educació afectivosexual des de l'etapa infantil fins, com a mínim, a la secundària obligatòria, fent "un abordatge explícit, transversal, rigorós i sistemàtic de la perspectiva de gènere". També estableix que els pressupostos de la Generalitat hauran de consignar una partida específica per finançar l'atenció, recuperació i reparació a les víctimes de violència de gènere que permeti atendre tots els casos.

Així mateix, obliga els Mossos d'Esquadra a requerir la presència d'un lletrat al Col·legi d'Advocats quan una dona acudeixi a comissaria per presentar una denúncia per violència masclista per tal d'assistir-la des del moment inicial. L'avaluació de risc fet pels Mossos en aquests casos s'haurà d'adaptar al tipus de violència concreta que hagi patit la víctima i s'haurà de basar en informació subjectiva de la dona, la relació de poder de l'agressor, la dependència emocional i econòmica que hi tingui, la durada de les agressions, el tipus de violència, el suport familiar i l'existència de processos judicials vinculats.

S'haurà de crear per part del Govern un instrument que avaluï els riscos per a les dones maltractades i els seus fills per a ús dels metges forenses i les unitats de valoració forense integral. En aquests equips hi haurà d'haver professionals de l'àmbit de la família que valorin qüestions com el règim de visites i custòdia.