La pandèmia de la covid-19 ha provocat una despesa extra a la Generalitat de 8,5 milions d'euros al dia des del mes de març, dels quals 5,09 milions corresponen a la despesa directa sociosanitària i la resta a despesa indirecta i induïda, és a dir, per combatre els efectes de la crisi.

Segons dades del mateix Govern, en només nou mesos, és a dir, des de març fins a novembre, ambdós inclosos, el virus ha provocat una «factura» extraordinària de 2.300,5 milions d'euros, dels quals 1.375,4 milions corresponen a despesa directa i 925,1 milions a despesa indirecta o induïda. Així, el virus ha obligat a desemborsar un total de 255,6 milions de mitjana cada mes a la Generalitat.

Entre les despeses directes fetes en aquests nou mesos destaquen partides com la del personal sanitari (330,4 milions), productes sense recepta mèdica (328,7 milions) o concerts sanitaris (277,4 milions). I entre les despeses indirectes sobresurten els 452,5 milions destinats a ajudes i subvencions -el que suposa 50,27 milions d'euros al mes durant la pandèmia-, els 137,26 milions desemborsats per compensar la caiguda de passatgers en el transport públic o els 123,26 milions invertits en protecció social, entre d'altres.

Cal tenir en compte que la despesa, tant la sanitària com l'indirecta, seguirà augmentant també tant al desembre com en l'arrencada de 2021. El Govern va assegurar fa només uns dies que havia desemborsat 2.000 euros per persona a un total de132.000 treballadors autònoms, amb el que ha invertit 264 milions més en aquesta ajuda directa. Això suposa que, sense ni tan sols no sumar la despesa sanitària i d'un altre tipus executat al desembre, aquests 264 milions destinats als autònoms, afegits a la factura acumulada de 2.300,5 milions fins al novembre, ja igualen la despesa estimada pel Govern com a conseqüència de la pandèmia per a tot el 2020.

Per la part dels ingressos, la pandèmia també ha afectat substancialment a la recaptació, tant per la menor activitat econòmica com pels ajornaments donats per les administracions. De fet, Aragonès va estimar al juliol que la pandèmia podria fer caure aquest any els ingressos de la Generalitat en uns 2.407.000 euros, encara que al novembre la secretària d'Economia va rebaixar aquesta xifra fins als 1.500 milions de pèrdua d'ingressos.

No obstant això, el balanç pressupostari fins a novembre en termes d'ingressos és positiu en 922,8 milions a causa dels diferents trams del fons habilitat per l'Estat per afrontar la crisi sanitària i les seves conseqüències. Tot i això, el Govern garanteix que no sobraran recursos en acabar l'any, sinó al contrari, ja que els nous ajuts habilitats per fer front a les restriccions de la segona onada de la pandèmia tindran impacte en l'execució pressupostària també de desembre.

En aquesta línia, la previsió de la Generalitat és tancar 2020 amb un dèficit del 0,7% del PIB.

El mateix Aragonès va recordar a principis de desembre al Parlament que el dèficit per a 2020 és del 0,2%, i que l'excés de dèficit es finança un any més tard, de manera que per cobrir qualsevol desviació s'hauria de recórrer a la tresoreria de la Generalitat.