El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2020, 105 persones han mort en 96 accidents mortals a les carreteres catalanes. Això suposa un descens del 39,7% en el nombre de víctimes mortals respecte al mateix període de l'any passat, en el qual van perdre la vida 175 persones en 161 sinistres. Pel que fa a la xifra d'accidents mortals, hi ha hagut un descens del 40% respecte al 2019.

En comparació amb el 2010, any de referència per al compliment dels objectius europeus, les víctimes mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya s'han reduït un 57,3%, atès que fa una dècada havien perdut la vida 246 persones en el mateix període. S'ha de tenir en compte que la reducció de la sinistralitat s'ha produït en un context marcat pel descens de la mobilitat arran de les restriccions establertes per frenar la transmissió de la COVID-19.

Durant el mes de desembre 8 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes, el que suposa que en aquest mes no hi ha hagut cap reducció de la sinistralitat respecte al desembre de l'any passat, atès que van morir també 8 persones. Es tracta de l'únic mes en què no s'ha produït un descens en el nombre de víctimes respecte a l'any anterior, tret dels mesos de gener i febrer, en què encara no s'havien efectuat restriccions de mobilitat per frenar la propagació de la COVID-19.

Pel que fa als col·lectius vulnerables, han mort 21 motoristes, 8 ciclistes i 11 vianants, mentre que en el mateix període de 2019 havien mort 49 motoristes, 9 ciclistes i 12 vianants. El descens en la mortalitat és més notable en els motoristes, en canvi el nombre de ciclistes i vianants morts és quasi el mateix que l'any anterior. Les víctimes mortals d'aquests tres grups més fràgils representen un 38% del total de morts, malgrat que tenen un pes molt inferior en la mobilitat. En aquest sentit, el Servei Català de Trànsit apel·la a la responsabilitat compartida i a la necessitat d'una convivència respectuosa a la xarxa viària per reduir les víctimes, tenint en compte a més l'augment d'usuaris de bicicleta que s'ha detectat aquest any.