El Banc Central Europeu (BCE) estudia la viabilitat d'una moneda digital per a Europa allunyada de la tecnologia blockchain i del model bitcoin. Davant l'amenaça que les monedes digitals privades, com el projecte Lliura de Facebook, puguin créixer a un ritme més alt del previst, el banc emissor ha accelerat els treballs preparatoris per a concebre les característiques bàsiques d'un nou mitjà de pagament digital a Europa avalat per la institució. Es preveu la posada en marxa de proves pilot al llarg d'aquest 2021.

Per completar el projecte s'ha posat en marxa una consulta pública, oberta fins al 12 de gener, per aprofundir en els possibles usos futurs d'una moneda digital, les seves característiques desitjables o potencialitats com a mitjà de pagament. Aquesta enquesta s'està realitzant tant entre empreses com entre particulars.

La idea de descartar tecnologies com la blockchain guanya adeptes dins de la institució davant l'objectiu de mantenir un major control en la seva creació i difusió i com una via de generar més confiança en el sistema financer actual basat en bancs comercials. El BCE és conscient que no és capaç de distribuir en solitari una moneda digital i vol evitar que el seu èxit pogués significar un transvasament d'actius al banc central i afectar la solvència de les entitats privades.

Fonts del Banc d'Espanya consideren que el calendari previst pel BCE està d'acord amb el que mantenen altres bancs centrals, potser amb l'excepció dels de Suècia o la Xina, que van per davant. Els missatges del BCE sobre la moneda digital són clars. En primer lloc, «la decisió d'emetre un euro digital no ha estat presa encara». En segon lloc, «la possible emissió no implicaria l'abandonament o substitució de l'efectiu». Davant les creixents expectatives creades per un document de treball publicat a finals de setembre en el qual s'establia una primera anàlisi de la moneda digital d'Europa, el BCE replica que «l'objectiu és estar preparat per emetre-les en cas necessari».

L'informe preliminar del BCE ha establert també que la moneda digital hauria de ser convertible amb el mateix valor, i estar «lliure de risc i sota control de l'Eurosistema». També estableix el BCE que els bancs comercials puguin generar euros digitals, sota supervisió de BCE, i que aquests siguin «compatibles» amb altres monedes digitals privades. La moneda digital europea hauria de generar confiança i disposar d'una tecnologia segura.