Al les comarques del Bages i el Berguedà 1.204 persones de residències, tan usuaris com professionals que hi treballen, han rebut la vacuna contra la covid durant la primera setmana de vacunacions, que es va iniciar el passat diumenge 27 de desembre a la residència de la Font dels Capellans de Manresa.

A les dues comarques hi ha 5.047 persones, entre residents i treballadors, en les 73 residències existents, tan de gent gran com de persones amb algun tipus de discapacitat o residències de salut mental. No es vacuna en totes, només en aquelles anomenades blanques, que és com es coneixen els equipaments on no hi ha casos covid. Al Bages s'han vacunat 875 persones de 10 residències, i al Berguedà, 329 de 4 més.

Segons ha informat Salut, ahir dilluns es va posar en marxa la segona setmana de vacunacions a la regió sanitària de la Catalunya central. S'amplia el radi d'actuació i també els col·lectius a qui se'ls administra la vacuna. A més a més d'usuaris de residències i els professionals que hi treballen, també s'ha començat a injectar el fàrmac a a professional de la salut de primera línia d'atenció. S'ha fet, per exemple, a les comarques del Bages i a l'Anoia.

Aquesta segona setmana de vacunacions també s'amplia el radi d'actuació geogràfic. Les vacunes arribaran avui a l'Anoia i a Osona, a més a més del Moianès i el Solsonès. Juntament amb el Bages i el Berguedà són les comarques que conformen la regió sanitària de la Catalunya central.

La previsió de Salut és arribar en una primera fase a les 10.000 persones entre usuaris i professionals que treballen a les 155 residències que hi ha a la Catalunya central. S'han format tres equips de professionals que s'encarreguen de donar cobertura a les comarques del Bages, Berguedà i Moianès per un cantó; Anoia i Solsonès per un altre i Osona. Els equips els formen una seixantena de professionals sanitaris i 18 administratius.

Segons Salut, la concentració d'esforços durant la primera setmana a les comarques del Bages i el Berguedà ha permès als equips que administren les vacunes familiaritzar-se amb el fàrmac que s'administra. Ja es disposa del material per transportar-la -neveres que han generat polèmica- i també per formar més. A l'equip del Bages, Berguedà i Moianès és previst que cada dia hi hagi una vintena d'infermeres que administrin la vacuna tots els dies de la setmana en equips de dues persones. Es tracta de personal que s'ha prestat voluntari per treballar fora del seu horari habitual.

També ahir van arribar a la regió sanitària central 3.000 dosis més que es reparteixen en 975 unitats per cadascun dels 3 equips de treball de la regió central. A diferència d'altres comarques, en el cas del Bages i el Berguedà el procés de vacunació no s'ha interromput en cap moment per problemes de subministrament. La primera setmana es va poder vacunar amb el romanent que va quedar del primer dia.

La vacuna que s'administra en aquesta primera fase a Catalunya i també a l'estat espanyol és la de la companyia Pfizer/BioN-Tech. La presentació és el vials que un cop diluïts en sèrum fisiològic, conté 5 dosis del fàrmac que s'administra via intramuscular. S'han d'injectar dues dosis amb un interval de com a mínim 21 dies entre una i altra.

La vacuna de Pfizer/BioN-Tech té la peculiaritat que s'ha de mantenir a una temperatura d'entre -80 i -70 graus. A Catalunya hi ha institucions com el Banc de Sang i Teixits que té les instal·lacions necessàries per guardar-les. Un cop es descongelen s'han de conservar en una nevera a entre 2 i 8 graus. S'hi poden estar un màxim de 5 dies. A més a més quan la solució ja és a la xeringa, s'ha d'injectar abans de 5 hores.

El vial s'ha tractar amb cura. Per treure'n el fàrmac s'ha de sacsejar suaument deu vegades, diluir-hi sèrum, tornar-ho a sacsejar i preparar les 5 dosis per cada ampolleta.

A la regió sanitària central, que suma les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès, Anoia i Osona, hi ha 155 residències. 99 d'elles són de gent gran, 44 de persones amb alguna discapacitat i 12 de salut mental. En total hi ha 5.566 residents i ocupen a 4.898 professionals. És el col·lectiu prioritari per rebre les primeres vacunes.

La setmana passada, quan es va posar en marxa el pla de vacunació, 21 d'aquestes residències eren de les que s'anomenen blanques. Això vol dir que no hi havia cap cas covid ni entre els residents ni els professionals. Aquesta situació, però, varia d'un dia a l'altre i pot fer canviar en un moment la planificació.

A la comarca del Bages hi ha 59 residències, 35 per a gent gran, 21 per a persones amb algun tipus de discapacitat, i 3 de salut mental. Sumen 1.893 residents i 1.822 treballadors. El Berguedà té 14 residències. 10 de gent gran, 3 de discapacitats i 1 de salut mental, amb un total de 720 residents i 612 professionals. El Moianès té 8 residències de gent gran amb 306 residents i 208 treballadors. El Solsonès té dues residències, una a Solsona i l'altra a Sant Llorenç. Tenen 133 residents i 110 treballadors. A l'Anoia hi ha hi ha 32 residències. 6 són de gent gran i 14 de persones amb discapacitat, amb un total de 891 residents i 751 treballadors.