El Ministeri de Defensa ha ordenat que es "fomentin els principis i valors constitucionals" en els centres docents militars. En una instrucció publicada aquest dilluns al Butlletí Oficial de Defensa (BOD), el Ministeri pilotat per Margarita Robles estableix que el personal de centres docents militars ha de respectar la neutralitat política en les "ordres diàries, incloses les seves efemèrides i referències a dates històriques i a celebracions patronals militars" així com en les "activitats de cohesió i esperit de cos, tals com discursos, al·locucions, xerrades de motivació, conferències, pràctiques o qualsevol altra duta a terme en grup per i per als alumnes".

La instrucció també indica que qualsevol acte que es faci ha "d'estar en consonància amb els principis establerts per la Constitució Espanyola".

També apunta que cal "evitar l'ús o exhibició de simbologia que vulneri les normes, els principis i valors constitucionals i "respectar el principi de neutralitat política del militar". L'ordre diu que caldrà complir obligatòriament aquests requisits en altres actes amb publicitat que es facin fora de l'entorn acadèmic o escolar.

La instrucció arriba després de la polèmica celebració a l'Escola Naval de Ferrol (Galícia) de l'aniversari de l'enfonsament d'un submarí republicà durant la Guerra Civil, l'any 1937. El cap d'estudis del centre va ser destituït.