El papa Francesc ha autoritzat formalment que les dones puguin llegir les escriptures, ajudar a l'altar durant les misses i distribuir la comunió, però, de moment, no obre les portes al sacerdoci femení, en un document pontifici que introdueix canvis en l'actual codi de Dret Canònic.

En aquest document es revesteix el document de Sant Pau VI Ministeria quedam (1972), que només permetia als homes rebre els ministeris del Lectorat i l'Acòlit, malgrat que les dones ja porten anys exercint-los en països occidentals. El lector és l'encarregat de llegir la Paraula de Déu en les cerimònies, mentre que l'acòlit ajuda el diaca i el sacerdot a l'altar i també pot distribuir la comunió, entre altres funcions.

Encara que les dones ja realitzen aquests ministeris en llocs on falten sacerdots, en l'última assemblea del Sínode dels Bisbes sobre l'Amazonia s'havia aprovat un punt perquè fos institucionalitzada.

«Per aquests motius, em va semblar oportú establir que poden ser instituïts com a lectors o acòlits no només homes, sinó també dones, en els qui, a través del discerniment dels pastors i després d'una adequada preparació, l'Església reconeix la ferma voluntat de servir fidelment a Déu i al poble cristià», escriu el papa en una carta al Prefecte de la Congregació de la Fe, l'espanyol Luis Ladaria.

El Vaticà ha explicat en una nota que les dones que llegeixen la Paraula de Déu durant les celebracions litúrgiques o que realitzen un servei en l'altar, com a escolans o distribueixen l'Eucaristia, certament no són noves: en moltes comunitats de tot el món són ara una pràctica autoritzada pels bisbes. «Fins avui, tanmateix, tot això es duia a terme sense un mandat institucional real», subratllen. Per això, Francesc, arran del debat que ha sorgit des dels últims Sínodes de Bisbes, ha volgut convertir en oficial i institucional aquesta presència de la dona a l'altar.