Gairebé la meitat dels professionals sanitaris d'Espanya, el 45%, té risc alt de trastorn mental després de treballar en la primera onada de la covid i el 3,5% arriben a pensar en el suïcidi, més del triple de la mitjana de la resta de la població. Així ho conclouen dos estudis liderats per investigadors de l'Institut Hospital del Mar de Recerques Mèdiques i metges de l'Hospital del Mar i del CIBER, que ha usat dades de 9.138 treballadors sanitaris de 18 centres de l'Estat. Els estudis, publicats a la Revista de Psiquiatria i Salut Mental i a Depression & Anxiety, conclouen que gairebé la meitat dels enquestats té cribratge positiu de trastorn mental i el 14,5% té trastorn mental discapacitant, és a dir, amb repercussions negatives en la vida professional i social. Segons l'estudi, que ha enquestat professionals sanitaris d'Andalusia, el País Basc, Castella i Lleó, Catalunya, Madrid i la Comunitat de Madrid, els símptomes principals són depressió, ansietat, atacs de pànic, estrès postraumàtic i abús de substàncies.