La multinacional d'hemoderivats Grifols ha iniciat un assaig clínic amb un nou medicament que podria proporcionar immunitat immediata contra la covid.

El medicament, una immunoglobulina anti-SARS-CoV-2 d'administració subcutània, oferiria una protecció immediata després de l'exposició al virus i es podria utilitzar per protegir persones grans i personal sanitari, així com pacients immunodeficients en qui la vacunació estigui contraindicada.

Segons Grifols, el tractament es podria administrar en centres d'atenció primària després d'un resultat positiu en test per a covid-19, evitant així els ingressos hospitalaris per progressió de la malaltia i complementant la vacuna en la fase primerenca després de la vacunació.