La Unió Europea ha registrat entre els mesos de març i octubre del 2020 unes 297.500 morts més per sobre de la mitjana dels quatre anys anteriors. Segons dades de l'Eurostat, en els mesos que coincideixen amb l'expansió de la covid-19 els estats del bloc comunitari han tingut un nombre de defuncions molt per sobre de la mitjana amb el pic al mes d'abril, quan les morts van augmentar gairebé un 25% en comparació amb la mitjana del mateix període entre el 2016 i el 2019. L'excés de mortalitat va baixar a la Unió Europea entre el maig i el juliol, però a partir de l'agost va començar a augmentar. Al setembre es registra així un nou pic amb un increment de les morts d'un 8%.

Malgrat que encara no hi ha dades del novembre, l'Eurostat apunta que les morts han augmentat en tots els estats de la Unió Europea.

Pel que fa a Espanya, l'augment de les morts entre el març i l'octubre del 2020 se situa per sobre de la mitjana europea cada mes excepte al juny. El pic es registra al mes d'abril, quan les morts van augmentar gairebé un 79% respecte a la mitjana dels últims anys.