El Ministeri de Sanitat impulsa una modificació legal perquè la interrupció voluntària de l'embaràs fins a la novena setmana de gestació es dugui a terme amb fàrmacs i no amb un mètode quirúrgic d'aspiració. Per a això, ha tret a consulta pública la modificació del reial decret que va desenvolupar la llei de l'avortament del 2010, amb l'argument que l'experiència adquirida en aquests anys, així com els avenços científics en la matèria, fan que «ja no siguin necessàries instal·lacions quirúrgiques» per avortar, de manera que aquest servei es pot prestar, mitjançant la prescripció de dos fàrmacs, en els centres d'atenció primària. Actualment es practica majoritàriament en clíniques privades concertades i molt poques vegades en centres públics.

El ministeri detalla a la consulta pública que diverses comunitats autònomes ja han habilitat «centres extrahospitalaris» per a la prescripció del mètode farmacològic, que també és el preferit per altres països del nostre entorn com França. De fet, el comitè de salut pública del ministeri amb les autonomies va aprovar impulsar el canvi al setembre de 2020.

Sanitat reconeix, a més, que el mètode farmacològic és més econòmic: «El baix cost dels fàrmacs emprats, juntament amb la simplicitat de les instal·lacions requerides, redueix el cost total dels procediments a un terç dels quirúrgics». Finalment, afegeix que aquesta fórmula comporta complicacions inferiors al 5% i, donat l'«assessorament» que es prestarà en els centres del servei públic, hi haurà «gradualment» una superior conscienciació i, per tant, disminuirà el nombre d'avortaments, que en els últims tres anys ha experimentat un repunt.

Segons l'últim balanç, 99.149 dones van interrompre el seu embaràs el 2019, un 3,4% més que el 2018. No obstant això, des que el 2011 van començar a notar-se els efectes de l'aprovació de la llei de terminis, que permet l'avortament lliure fins la catorzena setmana de gestació, els avortaments han caigut un 16%.

Oposició de les clíniques

L'Associació de Clíniques Acreditades per a la Interrupció de l'Embaràs (ACAI), on es practiquen la majoria dels avortaments des dels 80 a causa que l'objecció de consciència ha impedit la prestació en la sanitat pública, s'oposa al canvi amb l'argument que s'està traient a les dones la seva llibertat d'elecció d'un mètode «eficaç i segur», com és la tècnica instrumental.