El Govern va aprovar ahir un increment de 1.800 milions d'euros dels pressupostos prorrogats per al 2021 per mitjà dels recursos del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA.

La nova dotació s'ubicarà en una partida de fons extraordinaris i des d'allà s'aniran transferint recursos als diferents departaments en funció de les necessitats urgents derivades de la pandèmia de la covid-19.

Segons el departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, amb un dèficit de l'1,1% -com el que es permet generar per al 2021-, es poden arribar a finançar 2.561 milions d'euros. De moment, però, el Govern opta per generar crèdit per valor de 1.800 milions i es reserva l'opció d'ampliar-lo més endavant.

Una part dels recursos que sorgeixin d'aquests nous 1.800 milions d'euros als pressupostos serviran per cobrir la caiguda d'ingressos prevista per a l'exercici del 2021, a més de les possibles mesures urgents d'ajuda a l'economia, com els 618 milions d'euros que es van anunciar dilluns.

La normativa obliga que, quan s'incorporen nous ingressos als comptes públics, es generin crèdits pressupostaris de despesa per un import equivalent. Després, aquests diners poden provenir de diverses fonts de finançament. En aquest cas, provindran del FLA, que Catalunya va abandonar el mes de febrer de fa dos anys, el 2019.