350 dels 1.141 denunciats o detinguts per agressions sexuals l'any 2020 tenien menys de 25 anys, segons l'estadística 'Dades sobre violència masclista - 2020' que el Departament d'Interior publica al seu web. Dels 350, 12 tenien menys de 12 anys i 96 menys de 17. La xifra total ha pujat un 46% amb relació a la de denunciats o detinguts el 2019, que va ser de 784 persones. L'estadística també recull que en l'àmbit de la parella l'any 2020 es van atendre 12.594 víctimes. La xifra ha baixat en prop de 500 persones amb relació a l'enregistrada el 2019, que va ser de 13.069.

Si d'agressors l'any passat n'hi va haver 1.141, de víctimes n'hi va haver 1.892, segons recull la mateixa estadística. Del total, 298 van ser menors de 12 anys, 408 tenien entre 13 i 17 i 517 entre 18 i 25 anys. El 2019 la xifra de víctimes va ser de 2.270.