El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica l'ordre que recull el permís retribuït i no recuperable de quatre hores que les empreses han de donar a les persones que treballin el dia de les eleccions perquè puguin anar a votar. El text matisa que aquest permís no s'aplicarà a aquelles persones que facin una jornada que només coincideixi de manera parcial amb els horaris dels col·legis electorals si la coincidència és de com a màxim dues hores. Tampoc s'aplicarà a les persones treballadores que tinguin una jornada que no coincideixi amb l'horari dels col·legis.

El permís sí que es fa extensible al vot per correu per aquelles persones que treballin lluny del seu domicili habitual o altres circumstàncies que compliquin el seu exercici del dret a vot. En aquest cas, el permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria, el passat 22 de desembre de 2020, i fins al 5 de febrer a les 14 h, últim dia per poder sol·licitar el vot per correu. El DOGC recull que la determinació del moment d'utilitzar les hores concedides per a la votació és potestat de l'empresari o empresària, que també té dret a demanar a la persona treballadora un justificant acreditatiu d'haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

Pel que fa als treballadors i treballadores que acreditin ser membres de les meses i interventors, se'ls ha de concedir el permís per a la jornada completa del 14 de febrer, a més de les cinc primeres hores de la jornada del dia immediatament següent. Les empreses també hauran de donar un permís durant la jornada del 14-F a les persones que siguin designades apoderades.