La covid ha estat la prioritat de la subdirecció de l'Agència de Salut Pública de la Catalunya Central. Però no ha deixat de fer la resta de feina que té encomanada, com per exemple el control de la seguretat alimentària, actuacions en l'àmbit del medi ambient o davant l'aparició de malalties infeccioses. Durant el 2020 va actuar en més de 300 alertes, explica la seva responsable, Imma Cervós.

L'agència es va començar a desplegar el 2008 al territori. Va començar amb 8 persones -ara en són 224. Disposa de professionals de sanitat, farmacèutics i veterinaris desplegats per totes les comarques centrals. Els veterinaris, per exemple, actuen directament a les indústries alimentàries i tenen una presència permanent en escorxadors.

Es fan controls, igualment, a equipaments que tenen torres de refrigeració per evitar la legionel·la, controls a allotjaments infantils, càmpings o tots aquells punts que per la seva activitat necessiten un registre sanitari. Aquesta feina recau en l'àmbit de Protecció de la Salut, i tant pot ser de l'àrea de l'alimentació o bé ambiental, com podria ser el cas del control de l'aigua de consum humà per verificar que les xarxes compleixen els paràmetres legals.

A més, quan es produeix un brot o una intoxicació alimentària, ja sigui en un col·legi, una casa de colònies, un restaurant o una indústria de l'alimentació, s'inicia una investigació que és a càrrec del Servei de Vigilància Epidemiològica, ara famós pel coronavirus.

«Sempre hem d'estar amatents a evitar riscos, i quan n'hi ha un, actuem perquè no hi hagi una expansió d'aquest risc», explica la responsable de l'agència a la regió central, Imma Cervós. «Fem de tallafocs perquè no afecti més gent».