L'Ajuntament de Castellví de Rosanes ha atorgat beques d'estudis per import de 9.478,65 euros que beneficien 18 nois i noies de Castellví de Rosanes. Les ajudes, convocades la tardor passada, estaven destinades a joves nascuts entre 1990 i 2004 (inclosos) que cursen formació no obligatòria en el període 2020-2021. L'Ajuntament, abans de l'estiu, va incrementar la partida prevista per a aquestes beques dels 7.000 euros inicials fins als 10.000 euros.

Aquesta convocatòria d'ajudes presentava algunes diferències respecte d'anys anteriors. Per una banda, es van incrementar els llindars màxims de renda familiar perquè un major nombre de llars pogués tenir-hi accés; la renda màxima per a famílies d'una persona es va fixar en 26.600 euros i per a famílies de sis persones, en 66.500 euros. De l'altra, l'import màxim de l'ajuda de transport també es va augmentar respecte de la convocatòria del 2019, is'ha passat dels 300 als 500 euros.

Quant a les mesures complementàries, i per pal·liar l'impacte de la covid-19 en les famílies, també es va aplicar una nova bonificació a les llars que van estar afectades l'any passat per un ERTO, el tancament de l'activitat o una reducció dràstica dels ingressos de la unitat familiar. Les bonificacions existents en convocatòries anteriors s'han mantingut (famílies nombroses, monoparentals/monomarentals o amb alguna persona en situació de discapacitat igual o superior al 33%).

Les famílies que duen els seus fills o filles a l'escola bressol també van poder sol·licitar una beca de suport durant el 2020, ja que Castellví de Rosanes no disposa actualment d'aquest servei i cal dur els infants en altres municipis.