L'Ajuntament d'Igualada ha canviat la ubicació habitual d'alguns col·legis electorals per tal de garantir les mesures sanitàries pel que fa a l'espai, la ventilació i els accessos. Igualada tindrà els col·legis en centres públics i ha descartat residències, centres sanitaris o centres educatius de titularitat privada. En total, el mapa electoral d'Igualada es divideix en 22 col·legis i 45 meses electorals.

D'altra banda, a més del personal de l'Ajuntament que habitualment intervé en el desenvolupament d'unes eleccions (brigada municipal, auxiliars administratius, personal informàtic, secretaria i policia local), en aquesta ocasió també hi haura un responsable sanitari, que s'encarregarà de vetllar pel compliment de totes les mesures sanitàries motivades per la pandèmia i desenvoluparà la seva tasca a l'interior del col·legi electoral, i un vigilant de la cua.

Es preveu cobrir un torn de matí i un de tarda per garantir aquesta tasca durant tota la jornada. A més, a cada col·legi també hi haurà un responsable de cues, que vetllarà perquè l'accés i la sortida del local es faci també complint totes les mesures de protecció. Aquest personal treballarà a l'exterior de la seu electoral i es cobriran també dos torns horaris. Igualment, la Policia Local reforçarà el dispositiu habitual de vigilància.

L'Ajuntament també contractarà una empresa per dur a terme la desinfecció de tots els col·legis electorals el dia abans de les votacions i el dia després. Les escoles, el 15F, l'han triat com a festiu.