La jornada electoral de Puigcerdà se celebrarà per primera vegada a les instal·lacions esportives municipals. Després de la última jornada electoral a l'Institut Pere Borrell que ja va trencar l'habitual seu de l'escola Alfons I, en aquesta ocasió els tècnics municipals han designat el poliesportiu com a espai més adient per celebrar la jornada amb seguretat sanitària. Així, les meses electorals estaran disposades al perímetre de la pista poliesportiva i cada elector hi accedirà seguint un circuit circular d'entrada i sortida del recinte a fi efecte d'evitar zones d'encreuament. Igualment, el personal de l'organització, amb un gestor Covid, vetllaran perquè la votació es faci el més ràpidament possible prohibint les converses.

La Seu d'Urgell disposarà meses al poliesportiu, la Salle, l'Arxiu, la Sala la Cuina, el Centre Cívic, l'Escorxador i Castellciutat.