L'Audiència Provincial de Girona ha decidit que una asseguradora ha d'indemnitzar un restaurant que va tancar durant l'estat d'alarma decretat per la pandèmia del coronavirus, ja que la pòlissa no excloïa la «paralització per resolució governativa davant una pandèmia».

La sentència podria obrir la porta a una onada de reclamacions per part dels milers d'empreses que a tot Espanya van haver de tancar durant l'estat d'alarma decretat per la covid-19, que es va prolongar entre el 15 de març i el 21 de juny del 2020.

El 13 de febrer del 2020, el local va contractar amb SegurCaixa Adeslas una assegurança que, entre altres contingències, cobria la «paralització d'activitat» durant un període de 30 dies, a raó de 200 euros diaris -6.000 euros en total.

A causa de l'estat d'alarma, el restaurant va tancar i va reclamar a l'asseguradora la indemnització, i aquesta va al·legar que «enlloc» de la pòlissa es diu que es cobreixin, com si es tractés d'un dels sinistres que ambdues parts tinguessin la intenció d'assegurar, «les despeses de paralització derivades d'una resolució governativa davant una pandèmia». En primera instància, un jutjat de Girona va desestimar la demanda de la pizzeria, a la qual ara l'Audiència Provincial ha donat la raó, en una sentència que és ferma i no es pot recórrer.