La Junta Electoral Provincial de Barcelona ha admès defectes de forma en la resolució que va emetre contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per la cobertura electoral arran d'una queixa del PDeCAT. En un nou acord, esmena els errors i torna a obrir expedient sancionador contra la CCMA en la persona del seu president. A més, proposa una sanció que pot anar entre 300 i 3.000 euros. La corporació havia al·legat que no s'havia seguit la normativa, que només s'havia donat tres dies per presentar al·legacions, que no s'havia nomenat un instructor i que no s'havia fet una proposta de sanció. «El nostre acord no es va ajustar a les formalitats de l'article 64 de la Llei 39/2015», diu la junta, que incoa expedient contra el president de la CCMA, nomena instructor i reitera que es va «faltar al pluralisme polític en no assignar els espais informatius a les diferents formacions polítiques de forma proporcional als resultats obtinguts en les eleccions del 2017.