L’Organització Mundial de Comerç (OMC) i la UE han donat llum breu a l’ordre ministerial espanyola per endurir els requisits en la venda de mascaretes higièniques, que el ministre de Consum, Alberto Garzón, firma aquest dijous 11 de febrer i que acota els conceptes de mascareta higiènica, accessori de mascareta o filtre, segons han informat fonts d’aquest ministeri.

D’aquesta manera, trenta dies després de la seva entrada en vigor, només podran ser comercialitzades com a mascaretes higièniques les testades per un laboratori acreditat. A més, el govern central aprovarà un nou model combinat de materials que permet la lectura labial i garanteix la protecció real davant el SARS-CoV-2. La sanció màxima per als laboratoris que incompleixin l’ordre implicarà el seu tancament durant cinc anys.

Segons el ministeri, l’actual adaptació de la indústria nacional, que compta amb capacitat per cobrir a prop del 90% de la demanda, així com la tasca de vigilància de mercat portada a terme a l’efecte, i les noves varietats de mascaretes i accessoris posats al mercat, fan necessari promulgar la nova ordre per ampliar les exigències d’aquest tipus de productes a fi de garantir la seguretat dels consumidors sense símptomes de coronavirus i que no estan en contacte amb persones malaltes.

Definició de mascareta higiènica

La norma recull per primera vegada la definició de mascareta higiènica: «Tot aquell producte tant reutilitzable (que pot rentar-se o higienitzar-se) com no reutilitzable (d’un sol ús), amb o sense accessoris, dissenyat per cobrir boca, nas i mentó, dotat d’un sistema de subjecció normalment al cap o a les orelles, l’ús previst del qual és minimitzar la projecció de les gotes respiratòries, que contenen saliva, esputs o secrecions respiratòries quan l’usuari parla, tus o esternuda, podent també limitar la penetració a l’àrea nasal i bucal de l’usuari de les gotes respiratòries d’origen extern sense declarar la protecció de l’usuari, sempre que no sigui considerat producte sanitari (*) ni equip de protecció individual (epi) (*)». De la mateixa manera, recull una definició específica per als accessoris d’aquestes mascaretes i els filtres.

Amb aquestes definicions, pretén establir amb precisió quins productes es veuen afectats pels requisits tècnics i mecanismes de control establerts per a les mascaretes higièniques i els seus filtres, així com quins productes poden ser comercialitzats amb les esmentades denominacions. D’aquesta manera, ja no podrà denominar-se qualsevol producte com a «mascareta higiènica», sinó només els que compleixen els requisits tècnics.

A més, s’estableixen requisits tècnics addicionals per a la comercialització de les mascaretes i complements, com que indiquin en el propi envàs les especificacions tècniques, l’eficàcia de filtració del material i la resistència a la respiració o permeabilitat a l’aire i el laboratori utilitzat per a la seva realització. En productes reutilitzables hauran de figurar almenys les dades obtingudes abans i després del total de cicles de rentat indicades pel fabricant, seguint el mètode de rentat i assecatge recomanat.

També es prohibeix la comercialització de les mascaretes higièniques fora de l’envàs original, així com en qualsevol altre format que no garanteixi el compliment dels requisits exigits. Juntament amb això, s’estableixen requisits addicionals per a mascaretes higièniques destinades a una correcta lectura labial; per a aquelles destinades a població amb dificultats psicomotrius; per al públic infantil, en les quals s’haurà d’incloure en l’etiquetatge l’ús sota la supervisió d’un adult, entre altres aspectes.

En relació amb els filtres comercialitzats de manera separada de la resta de la tela que conforma la mascareta, hauran de cobrir la superfície més gran possible de la mascareta, entre altres obligacions.

Obligacions per als laboratoris

D’altra banda, s’estableixen obligacions per als laboratoris que certifiquin les característiques de les mascaretes exigint-los un requisit equivalent al que s’exigeix als laboratoris que certifiquen equips de protecció individual (epis). Alhora, s’estableixen actuacions per part de les autoritats de vigilància de mercat.

El contingut de l’ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al BOE, si bé les mascaretes que hagin sigut posades al mercat anteriorment tindran un termini de 30 dies per adequar-se al contingut de l’ordre, període després del qual ja no podran ser comercialitzades amb la denominació de «mascaretes higièniques».

Així mateix, els laboratoris que certifiquin les característiques de les mascaretes disposaran de sis mesos per a l’acreditació de l'UNE-EN ISO/IEC 17025 davant l’autoritat nacional d’acreditació corresponent. Aquest període es considera el mínim necessari per portar a terme els tràmits per aconseguir aquesta acreditació. No obstant això, per garantir el control dels laboratoris que certifiquen des de l’entrada en vigor de l’ordre, durant el període transitori els laboratoris hauran de provar que tenen implantada l'UNE-EN ISO/IEC 17025 i que han sol·licitat la seva acreditació davant l’autoritat nacional.

Les autoritats de consum de les comunitats autònomes, d’acord amb la seva normativa autonòmica, podran iniciar expedients sancionadors contra les companyies que comercialitzin aquest tipus de mascaretes sense respectar les normes d’etiquetatge i/o retirar de la circulació els productes.

A més, des de l’entrada en vigor de l’ordre, els laboratoris que acreditin les característiques de les mascaretes higièniques sense complir el disposat en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 podrien ser sancionats per les autoritats de consum de les comunitats autònomes, encara que l’efectiva acreditació pugui ser obtinguda fins a sis mesos després de l’entrada en vigor de l’ordre. Les sancions poden portar el tancament del laboratori durant cinc anys.

Consum precisa que a Espanya es dirà ‘mascareta higiènica’ a les equivalents franceses denominades higièniques tipus 1 i que no estan prohibides, mentre que les que s’han prohibit al país gal no podran dir-se ‘higièniques’ a Espanya. Alemanya, per la seva banda, ha prohibit totes les mascaretes de tela (l’equivalent a les mascaretes higièniques espanyoles) en tots els espais públics. Consum assenyala que la comissària Europea de Salut, Stela Kyriakides, va indicar el 3 de febrer que no hi ha prou evidència per recomanar la utilització de les mascaretes FFP2 per al públic en general.