El vuitè informe de seguiment del Pla Local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa constata que, fins a mitjans de febrer, s'han destinat 4.760.782,35 euros a les mesures previstes per afrontar els efectes de la pandèmia a la ciutat. L'Ajuntament continua assumint la major part de les aportacions, el 55,65% del total. Les actuacions en l'àmbit laboral i de foment de l'ocupació són les que sumen un percentatge més alt de la dotació (22,43%) després de la posada en marxa de noves mesures que es recullen al document. L'informe constata un lleuger increment de 475.340,62 euros (11,09%) respecte de l'avaluació del mes anterior.

Com els mesos anteriors, s'han actualitzat les fonts de finançament de les actuacions amb les aportacions de l'Ajuntament, de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona o d'altres administracions o patrocinadors de determinades activitats. Segons les dades, l'Ajuntament continua assumint la major part del cost de les mesures fins a arribar a 2.649.429,93 euros (55,65%), tant per l'aportació de 2.187.604,72 euros de recursos ordinaris (45,95%) com pel descens d'ingressos de 475.340,62 euros per les bonificacions fiscals i l'aturada d'alguns serveis (9,70%). La Generalitat, amb 1.182.928,26 euros (24,85%), és la segona administració que hi ha aportat més diners, davant de la Diputació de Barcelona, que n'hi ha destinat 899.895,02 (18,90%).