Crear un viver d'empreses, un espai de teletreball compartit i d'una borsa d'ocupació per a joves; concretar noves línies d'ajuts per a autònoms i emprenedors; impulsar una oficina de turisme; o promoure l'atenció a les persones i la domiciliària amb la incorporació d'una treballadora social i una treballadora familiar. Són algunes de les mesures que formen part de la seixantena de propostes del pla de recuperació econòmica i social que ha dissenyat l'Ajuntament de Sant Fruitós per intentar pal·liar els efectes de la covid al municipi, i que ahir van presentar conjuntament l'alcaldessa, Àdria Mazcuñán, el regidor de Promoció Econòmica, Felip Echarri, i la regidora d'Atenció a les Persones, Cristina Murcia.

Algunes d'aquestes mesures ja es van començar a gestar a l'inici de la pandèmia per donar resposta a la gestió de la urgència social generada per la covid, però en paral·lel, «vam voler analitzar a fons les necessitats» que anaven sorgint amb la intenció d'elaborar una estratègia que serveixi més a llarg termini, apunta Echarri, de manera que s'han incorporat noves propostes, algunes de les quals ja s'han posat en marxa i la resta s'aniran desenvolupant en els propers mesos fins a poder-les completar en un termini màxim de dos anys. Per altra banda, es tracta d'un document «obert i dinàmic» perquè s'haurà d'anar adaptant a les noves necessitats que vagin sorgint, tal i com va apuntar ahir l'alcaldessa, Àdria Mazcuñán.

Un dels principals punts de partida ha estat la nova oficina de promoció econòmica, que s'ha obert recentment a l'espai del Nexe com a un dels punts des d'on es coordinarà el pla i s'atendran les necessitats de ciutadans i empreses.

A partir d'aquí, s'ha dissenyat una estratègia centrada en tres eixos bàsics com són la reactivació econòmica, l'atenció a les persones, i el de la participació i transversalitat, que vol potenciar la comunicació i les relacions entre Ajuntament, entitats i veïns.

En l'àmbit econòmic, entre altres coses es concretaran noves línies d'ajuts per a autònoms, ja siguin microcrèdits o paquets destinats al pagament de les quotes de la seguretat social quan s'hagi vist reduïda la facturació, o per a nous emprenedors. També es preveuen exempcions del pagament de guals o la condonació de la taxa d'ocupació de la via pública durant tot el 2021, així com ajudes a bars i restaurants, ja sigui amb la cessió d'estufes, o l'ampliació de l'espai de terrasses. Igualment, es fomentarà la compravenda de petites i mitjanes empreses en cessió o els projectes en locals buits, es potenciarà el lliurement de productes a domicili entre els comerços, i es faran accions de promoció del turisme.

En l'àmbit més social, s'incrementarà la dotació i l'atenció de serveis socials i domiciliaris, s'habilitaran targetes moneder per a les beques menjador, i a l'abril es crearà un servei d'acompanyament terapèutic per a famílies, entre altres.

Per fer possible aquestes accions, el pressupost municipal per a l'exercici 2021 ja contempla l'increment d'algunes de les partides econòmiques previstes, i se n'han creat de noves per fer front a la recuperació.