El 31 d'agost del 2021 s'acaba la concessió de 545 quilòmetres d'autopistes de peatges d'Acesa i Invicat, 442 quilòmetres dels quals són a Catalunya i 415 són de pagament. La reversió té algunes conseqüències evidents: els catalans deixaran de pagar per transitar per aquestes vies, cosa que suposarà una pèrdua de negoci de 537 milions d'euros anuals per a les companyies concessionàries, però el cost de manteniment recaurà sobre l'Estat i la Generalitat de Catalunya: uns 60.000 euros per quilòmetre a l'any. Alegria per a uns i resignació per a d'altres, però només temporalment, fins que el Govern aconsegueixi implantar el model d'eurovinyeta que persegueix per a les vies d'alt rendiment de Catalunya. La Conselleria de Territori i Sostenibilitat pressiona el Govern central per aconseguir que l'eurovinyeta -que bàsicament implica, com estableixen les directives europees, que ha de pagar qui utilitza les infraestructures i contamina- pugui implantar-se l'1 de gener del 2022. «No crec que abans sigui possible», va dir el conseller de Territori, Damià Calvet. Afirma que ha instat per carta l'Estat que «el 2021 sigui l'any en què s'estudiï i es defineixi el model d'eurovinyeta per implantar-lo el gener del 2022. Catalunya està preparada i exigim que l'Estat també ho estigui», va afegir el conseller.