Milers d’anys de lluita sí, però el cert és que les dones penquen molt més. Sense ànim de fer generalitzacions i segons The Global List (www.theglobalist.com), no hi ha empat pel que fa a tasques i responsabilitats dins i fora de la llar.

  1. Les dones realitzen el 66% del treball mundial i produeixen el 50% dels aliments. Elles guanyen només el 10% dels ingressos i posseeixen l’1% de la propietat a nivell mundial.
  2. Dels 197 països del món, només 20 tenen dones que desenvolupen actualment el seu càrrec com a caps d’estat.
  3. Les dones superen els homes en èxits educatius, amb el 60% dels graduats universitaris. Mentre que dos terços de les dones es graduen en humanitats i arts, els homes continuen dominant les ciències amb el 60% dels graduats.
  4. Actualment, més nenes que nens completen la seva educació secundària en 32 dels 34 països de l’OCDE, xifra que representa al voltant del 60% del total.
  5. En els negocis, la bretxa de gènere segueix sent àmplia. Per exemple, només 39 dels directors executius de les empreses Fortune 500 són dones.
  6. Els homes són promoguts d’acord amb el seu potencial, mentre que les dones són promogudes en funció dels èxits passats. Un mica subjectiu, però real.
  7. Els estudis d’investigació confirmen una correlació directa entre la bretxa de gènere en les oportunitats econòmiques i el creixement econòmic.
  8. Al contrari, com més petita és la bretxa de gènere de la nació, més gran és la seva productivitat econòmica.
  9. En gairebé tots els països, les dones treballen més hores que els homes i se’ls paga menys.
  10. Les dones dels països pobres realitzen més treball no remunerat, treballen més hores en l’economia informal i s’enfronten a condicions laborals degradants.