El Govern català centra la campanya d’aquest 8-M en el foment de la corresponsabilitat en les feines domèstiques i de cures, per tal d'arribar a una repartició equitativa entre homes i dones. Amb els lemes «Fem net» i «Dones i homes, corresponsables!», la Generalitat busca sensibilitzar els homes de la necessitat de ser partícips i no només col·laboradors de totes aquestes tasques. Segons dades del Govern, prop del 93% de les excedències per tenir de fills les agafen dones, que també dediquen més hores a les tasques de la llar que els homes.

Segons dades de l'Observatori de la Igualtat de Gènere, el 88,9% de persones que prefereixen una jornada laboral parcial per tenir cura dels fills són dones. En relació a l'estona dedicada a les activitats domèstiques, les dones hi inverteixen el doble de temps: de mitjana, hi passen 1,91 hores; mentre que els homes només 0,92. A més, el 60,7% de les dones asseguren que normalment sempre són elles qui fan la neteja de la llar. Els estereotips encara són ben arrelats i les tasques domèstiques, de cura de les persones dependents i de les obligacions escolars de fills i filles recauen majoritàriament sobre les dones. Això va en detriment del seu accés al treball, la seva carrera professional i del seu temps de lleure, que hauria de ser exactament igual d’important que el dels homes, i a més, minva la salut i el benestar de les dones.

Des de l’Institut Català de les Dones, insisteixen que cal un repartiment equitatiu i responsable de les feines de la llar. La presidenta, Laura Martínez, ha assenyalat que el què provoca més sobrecàrrega no és l'execució de les tasques sinó la implicació, i ha apuntat que els homes tendeixen a participar més en l'execució que en l'organització. A més, ha assegurat que «majoritàriament eviten les feines desagradables i escullen les que volen, sovint les que estan socialment més valorades».

Pandèmia

Segons ha alertat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, amb la pandèmia «s'ha vist que estem molt lluny de la corresponsabilitat» i s'ha posat de relleu «les discriminacions que encara existeixen sobre les dones». Ha remarcat que durant el confinament el 60% de les dones s'ocupaven de manera principal o exclusiva de les feines domèstiques, malgrat que precisament les dones tenien més representació en les professions de primera línia o essencials. Segons ha apuntat, el darrer any han patit una pressió molt superior a la dels homes si han hagut de combinar el teletreball amb les tasques domèstiques. «Hem de fer que la crisi actual no suposi un pas enrere, perquè el risc hi és. Hem de treballar perquè no representi retrocedir en els avenços socials i puguem garantir que gaudim de tots els drets», ha dit. Segons Budó, «encara queda molt camp per córrer» en el camí cap a la corresponsabilitat.

Meritxell Budó ha reivindicat que la pandèmia pugui servir com a oportunitat per «evolucionar cap a una transformació estructural on les dones es puguin desenvolupar en plena llibertat en tots els àmbits de la vida». Assegura que «amb la corresponsabilitat tothom hi sortirà guanyant».

La campanya

La campanya del Govern català amb el lema «Dones i homes, corresponsables!» vol conscienciar la població i posar sobre la taula la realitat, per tal d’avançar cap a una cultura de pacte per a un corresponsabilitat efectiva. L’altre lema, «Fem net», és en al·lusió a les tasques de neteja, una de les feines de la llar que recauen majoritàriament en les dones.

La difusió del material s’ha fet aquests dies a les xarxes socials i també s’han distribuït cartells físics de la iniciativa. La Generalitat també ha fet públic un vídeo protagonitzat per un home que neteja vidres, en els quals van apareixent les estadístiques sobre el repartiment de les feines de la llar. La finalitat és reivindicar la necessitat de superar les dades que mostren que, encara avui dia, els homes dediquen a les tasques domèstiques la meitat del temps que les dones, només fan un terç de les cures a persones grans, i agafen el 7% de les excedències per cuidar els infants.