La igualtat d’oportunitats entre homes i dones és, per tant, una prioritat en tot el Grupo Santander. Però ¿com es materialitza? L’entitat recolza múltiples iniciatives amb l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva entre homes i dones: promovent la conciliació, implementant estàndards globals de baixa de maternitat/paternitat en tots els països en els quals opera, i impulsant el desenvolupament professional i la igualtat salarial.

A més a més, Santander forma part de la xarxa del Pacte Mundial de Nacions Unides des del 2002. L’any 2020, s’ha sumat al programa d’igualtat de gènere del Pacte Mundial i ha firmat el programa Target Gender Equality, que el Pacte Mundial ha llançat en 19 països, amb l’objectiu d’augmentar la representació de les dones en els consells d’administració de les empreses i en els llocs de direcció executiva.

Les polítiques desenvolupades a favor de la igualtat d’oportunitats i suport a la diversitat han donat els seus fruits, com reflecteix el fet que Grupo Santander és una de les companyies que lidera el Bloomberg Gender-Equality Index (BGEI), amb una puntuació per sobre de la mitjana i que arriba a la màxima qualificació en igualtat salarial i paritat salarial de gènere. El BGEI és un reconeixement per a empreses de tot el món que mostren un compromís públic ferm amb la igualtat i la dona en el lloc de treball.

També figura a la llista de Great Place To Work com una de les 25 millors empreses per treballar del món per segon any consecutiu, entre més de 10.000 organitzacions analitzades.

I posseeix la certificació Top Employers 2020 a Xile, Espanya, Polònia i el Regne Unit i en les unitats de Santander Consumer Finance a Alemanya, els Països Baixos, Àustria, Itàlia, Polònia i Bèlgica. Aquesta distinció reconeix l’excel·lència en les condicions de treball i la contribució al desenvolupament personal. I, l’any passat, Euromoney va atorgar per primera vegada al Santander el seu premi a Millor Banc per a la Diversitat i la Inclusió.

A més a més, i per vintè any consecutiu, el grup segueix en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI World). Les millors puntuacions s’han obtingut en inclusió financera, prevenció de delictes, estratègia fiscal, gestió de les relacions amb els clients, informació mediambiental i social, i ecoeficiència operativa.

Banco Santander manté un fort compromís amb el progrés i el creixement inclusiu i sostenible, prova d’això és la seva aposta per l’educació superior que desenvolupa a través de Santander Universidades des de fa 25 anys i que el distingeix de la resta d’entitats financeres del món. L’entitat ha destinat un total de més de 2.000 milions d’euros i ha concedit més de 630.000 beques des de la seva posada en marxa. El 2020, malgrat que la Covid-19 ha condicionat la majoria dels programes de beques, Santander Universidades ha seguit posant en marxa, i fins i tot ha incrementat, el compromís amb la formació dels universitaris i els joves professionals, facilitant el seu accés a

l’educació superior i promovent l’excel·lència, la igualtat d’oportunitats i també l’ocupabilitat.

Entre les beques ofertes, destaquen, per exemple, les beques Santander Tech, pensades per promoure l’aprenentatge basat en noves tecnologies, programació o innovació tecnològica per dominar llenguatges digitals i tecnològics o estratègies de disseny de producte; les Beques Santander Skills, per fomentar el desenvolupament d’habilitats transversals, fonamentals per desenvolupar-se en el món laboral; les beques Santander Women, per impulsar el desenvolupament professional, la capacitat de lideratge i les habilitats de negociació de la pròxima generació de dones líders; o les beques Santander Studies destinades a contribuir a la finalització dels estudis a

través d’ajudes per equilibrar la balança entre l’excel·lència acadèmica i l’escassetat de recursos.

Les xifres i els compromisos de la igualtat

  • 54% de la plantilla són dones.
  • 40% del Consell d’Administració. El compromís del banc és comptar amb una presència femenina al Consell d’entre el 40% i el 60% el 2025. En qualsevol cas, la proporció de dones al Consell és molt superior a la mitjana de les grans empreses cotitzades tant a Espanya com a Europa. Segons les dades publicades per la CNMV el juliol del 2020 (amb dades de l’exercici anterior), el percentatge de conselleres a les empreses de l’IBEX 35 a Espanya era del 27,5%. A més, segons dades publicades per Eurostat el març del 2019, el percentatge de conselleres en les grans empreses cotitzades era, de mitjana, del 27% per al conjunt dels països de la Unió Europea.
  • 23,7% de dones en llocs de lideratge. La política de successió de càrrecs directius considera la diversitat com un aspecte prioritari, cosa que situa l’entitat en una posició excel·lent per complir el compromís d’arribar a un 30% de dones en llocs directius l’any 2025.
  • Equitat salarial de gènere.
  • Seguir implementant mesures de flexibilitat i conciliació de la vida personal i laboral.