Una recerca duta a terme per la Universitat de Siena (Itàlia), amb col·laboració dels hospitals de Bellvitge i Vall d'Hebron, ha descobert que una variació genètica en el receptor de la testosterona predisposa els homes a patir una covid-19 més greu.

Aquesta troballa pot ajudar a entendre per què els homes, encara que s'infecten en les mateixes proporcions que les dones, ingressen més a les UCI i tenen més mortalitat per covid-19.

En un comunicat, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) ha subratllat que l'estudi, publicat a la revista EBioMedicine, revela que la menor activitat del receptor de testosterona s'associa a una resposta inflamatòria elevada, freqüent en la covid-19 greu.

Mitjançant metodologies d'intel·ligència artificial, els investigadors van estudiar mostres de sang de 638 persones d'Itàlia i van identificar un gen amb diverses variants genètiques que s'associava a una millor o pitjor evolució clínica de la malaltia: el receptor d'andrògens o receptor de la testosterona.

Les variants consistien a tenir un nombre diferent de repeticions de l'aminoàcid glutamina, és a dir, repeticions seguides d'una de les peces que formen el receptor.

En funció de la persona, el receptor d'andrògens pot tenir entre 9 i 36 repeticions d'aquest aminoàcid.

«Els resultats van mostrar que tenir menys de 23 repeticions d'aquest aminoàcid (repeticions curtes) s'associa a un millor pronòstic de la covid-19. Per contra, si el receptor de la testosterona té 23 repeticions o més (repeticions llargues), els pacients tenen més risc de ser hospitalitzats a l'UCI», ha explicat la investigadora del grup de malalties neurometabòliques de l'IDIBELL i coordinadora de la cohort espanyola, Aurora Pujol.

Per validar els resultats obtinguts pels investigadors italians, es van recollir mostres de sang de 158 homes (117 amb covid-19 greu i 41 amb covid-19 asimptomàtica o que no va requerir hospitalització) de l'Estat espanyol.

I es va comprovar, novament, que les variants en el receptor d'andrògens són un factor que influeix en la pitjor evolució d'alguns homes amb la covid-19.