Els Centres de Fauna Salvatge (CF) de la Generalitat han atès durant el 2020 un total de 18.845 animals, segons es desprèn de les dades de la darrera Memòria de Centres de Fauna. Aquesta xifra representa un descens del 16% respecte de 2019, com a conseqüència de la pandèmia i les limitacions de mobilitat que ha comportat. El Departament de Territori i Sostenibilitat compta amb set centres de fauna repartits pel territori, quatre dels quals tenen activitats regulars de recuperació, a més de dur a terme programes de cria en captivitat.

Aquests centres tenen com a funcions principals rehabilitar i alliberar els exemplars de les espècies autòctones que ingressen i participar en programes de cria en captivitat d'espècies amenaçades. Així, els CF són una eina fonamental en la conservació de la biodiversitat, amb tasques tècniques, d'investigació, d'obtenció de material científic i de formació i sensibilització i educació ambiental.

La major part dels ingressos ha estat motivat per caigudes de niu (8.739), així com traumatismes per col·lisions (2.526), traumatismes d'origen desconegut (1.833) i captures il·legals (1.216), entre altres.

Pel que fa a les entrades totals als centres amb tasques de rehabilitació, el Centre de Torreferrussa (Santa Perpètua de Mogoda) ha atès 12.505 animals, Vallcalent (Lleida), 3.650; Aiguamolls de l'Empordà (Castelló d'Empúries), 1.993 i Canal Vell (Deltebre), 697.

La cria en captivitat

Durant l'any 2020 han continuat els programes de cria en captivitat de determinades espècies protegides i amenaçades. A més dels 4 centres propis que atenen i recuperen fauna salvatge, altres tres centres propis es dediquen exclusivament a programes de cria en captivitat: són Pont de Suert (El Pont de Suert), Centre Ictiològic del Delta de l'Ebre (Amposta) i Molí de les Fonts (Olot).

La Generalitat també manté acords amb 4 centres més per a la recollida, recuperació i cria en captivitat de fauna: el Centre de Recuperació d'Animals Marins de Catalunya (CRAMC), en col·laboració amb la Fundació CRAM; el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), en col·laboració amb l'Ajuntament de Masquefa; el Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera (CRTA), en col·laboració amb l'Associació Amics de la Tortuga de l'Albera, i el Centre Camadoca, en col·laboració amb l'Associació ADEFFA. També hi col·laboren l'Hospital Mediterrani Veterinaris, de Reus.

En relació a la cria en captivitat, s'han desenvolupat diversos programes als centres propis i col·laboradors. Pel que fa al cranc de riu autòcton (Astropotamobius pallipes), s'han criat 171 exemplars al centre de Molí de les Fonts. Quant a peixos, s'han obtingut 6.051 exemplars de samaruc (Valencia hispanica) i 463 de llopet de riu (Cobitis paludica). En total, l'estoc de peixos és de prop de 15.000, incloent les espècies esmentades i el fartet (Aphanius iberus), l'espinós (Gasterosteus aucleatus) i la rabosa de riu (Salaria fluviatilis).

Pel que fa al tritó del Montseny (Calotriton arnoldi), Torreferrussa i Pont de Suert han obtingut 626 larves el 2020 i n'han alliberat 235. De tortuga d'estany (Emys orbicularis), el centre de Canal Vell ha aconseguit 171 cries i de tortuga mediterrània (Testudo hermanni), el CRARC i particulars autoritzats integrats en el programa n'han obtingut 357.

El balanç de cria en captivitat d'ocells, indica un total de 177 polls nous; en concret, 7 de trencalòs (Gypaetus barbatus) als centres de Vallcalent i Torreferrussa, 59 xoriguer petit (Falco naumanni) a Torreferrussa, 64 trenca (Lanius minor) a Vallcalent, i 38 d'òliba (Tyto alba) a Vallcalent.

Finalment, a Pont de Suert han aconseguit 9 cries de visó europeu.

Educació ambiental

A més de la recuperació de fauna i la cria en captivitat d'espècies especialment sensibles, els centres de fauna de la Generalitat duen a terme una important tasca didàctica i de sensibilització, especialment dirigida a escolars. La pandèmia de la COVID-19 va comportar la restricció de les visites a les instal·lacions dels centres de fauna durant l'any passat.

Aquests centres també impulsen els alliberaments assistits d'animals, per a garantir la seva adaptació progressiva al medi. Així, se cedeixen polls criats en captivitat, sobretot d'òlibes, o ingressats en els centres de fauna propis i al centre de Camadoca, a Ajuntaments i altres institucions i particulars, perquè els alimentin i en tinguin cura durant les primeres setmanes. Durant el 2020, es van autoritzar un total de 25 alliberaments assistits, amb un total de 56 exemplars d'òliba.

Així mateix, s'han autoritzat 41 cessions d'animals considerats irrecuperables a nuclis zoològics autoritzats amb finalitats educatives.

Un 30% més d'informes forenses i pericials

Els centres de fauna de la Generalitat van elaborar durant l'any passat 1.019 informes forenses, un 30% més que l'any anterior. Sobretot, per temes vinculats a electrocucions, enverinaments, comisos i trets de bala.

Finalment, durant el 2020, 20 voluntaris i 34 estudiants en pràctiques han donat suport als centres en diverses tasques. Des del 2010, aquesta xifra arriba als 510 voluntaris i 828 estudiants en pràctiques.