Espanya ha baixat quatre llocs en el rànquing mundial per contribució del turisme al PIB nacional, del vuitè a l'any previ a la Covid-19 al dotzè el 2020, veient-se avançada per països com l'Índia, Mèxic, Austràlia i el Brasil, segons el Consell Mundial de Viatges i Turisme (WTTC).

L'impacte directe, indirecte i induït de la indústria turística en l'economia espanyola va ser de 63.350 milions d'euros el 2020, un 62,7% menys o 107.000 milions menys davant dels 170.000 milions de l'exercici anterior.

Així, Espanya va patir la disminució més gran d'entre els vint primers països del món, seguida de prop del Regne Unit (62,3%), així com la Xina (59,9%) o Turquia (54,2%), mentre que la menor va correspondre al Brasil (32,6%), l'Índia (36,3%) i el Japó (37%). D'aquesta manera, l'aportació del turisme al PIB d'Espanya va caure del 14,1% el 2019 al 5,9% l'any 2020.