Espanya és el tercer país de l'OCDE en índex de segregació escolar per raons socioeconòmiques en l'etapa de primària, per darrere de Lituània i Turquia, segons un estudi elaborat per EsadeEcPol i l'ONG Save The Children i que analitza per primera vegada la segregació escolar en aquesta etapa.

Es tracta de l'informe «Diversitat i llibertat: Reduir la segregació escolar respectant la capacitat d'elecció de centre», que han elaborat els investigadors Lucas Gortázar i Álvaro Ferrer i que subratllen la capacitat de les polítiques educatives i el paper determinant de les CCAA per aconseguir un repartiment equilibrat d'alumnes.

Per elaborar l'informe, presentat ahir, els investigadors han analitzat la realitat educativa de 64 països, 25 d'ells de l'OCDE. La situació a primària s'ha estudiat a partir de les dades de l'estudi internacional TIMSS, que elabora l'Associació Internacional per a l'Avaluació del Rendiment Educatiu.

L'informe destaca que l'elevada segregació escolar a Espanya «varia moltíssim» segons les CCAA, i que a la Comunitat de Madrid és on més es divideix els alumnes per raons socioeconòmiques, un fenomen que en aquesta comunitat «ha augmentat en els últims anys». També assenyala l'estudi que la segregació escolar per origen immigrant «és relativament baixa a Espanya en relació a la mitjana de l'OCDE» i «semblant a la de països com Suècia, Noruega o Canadà». Existeix, no obstant això, una enorme variació entre CCAA, amb una segregació per origen immigrant molt elevada a Extremadura, Andalusia i sobretot al País Basc, assenyala el text.

El treball també analitza la segregació escolar per raons socioeconòmiques en l'etapa de secundària a partir de les dades de l'informe PISA i conclou que en aquesta etapa Espanya se situa en la mitjana de l'OCDE.

Els investigadors posen l'accent en què una escassa diversitat escolar, ja sigui socioeconòmica o d'un altre tipus, pot tenir un impacte molt negatiu en l'eficiència i la qualitat del sistema educatiu i en les oportunitats de l'alumnat, i recorden que diversos organismes internacionals com l'OCDE o la UNESCO han alertat dels riscos socials i econòmics que pot implicar una segregació escolar excessiva.