El Tribunal de Comptes ha arxivat una denúncia que va presentar el grup municipal de Ciutadans contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a la qual acusava de fragmentar contractes menors durant els exercicis del 2017 al 2020.

La presidenta del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, María Luz Guilarte, va presentar el 14 d'octubre una denúncia davant el Tribunal de Comptes per «presumpta mala praxi en la contractació pública menor realitzada durant els exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020 per l'Ajuntament de Barcelona». Guilarte demanava al Tribunal de Comptes que ho fiscalitzés «per detectar possibles incompliments de la normativa jurídic pública (...) davant l'existència de possibles il·lícits comptables, administratius o penals». En un acte de la secció d'enjudiciament del departament 3 del Tribunal de Comptes, el tribunal ha inadmès i arxivat la denúncia perquè la denunciant no s'ha constituït com a «actor públic ni ha exercitat l'acció pública per a l'exigència de responsabilitat comptable» i perquè el fiscal no aprecia responsabilitat comptable en els comptes.