Els que siguin contractats per treballar a la Santa Seu, que comprèn l'Estat-Ciutat de Vaticà, hauran de signar una declaració i renovar-la cada dos anys que confirmi que no han estat condemnats al Vaticà o a l'estranger, no tenen càrrecs pendents, no estan sent judicialment investigats, no posseeixen béns de procedència il·lícita ni tampoc béns que siguin contraris a la doctrina de l'Església catòlica. Un cop assumits aquests termes, no podran rebre regals superiors als 40 euros.

Són algunes de les mesures per posar límit a la corrupció que el papa Francesc ha inclòs en un document personal que va ordenar publicar a l'Osservatore Romano, diari oficial de la Santa Seu. La nova normativa corregeix, substitueix o afegeix les eventuals disposicions a anteriors que no les contemplen. Afecta tot el personal, almenys unes 3.000 persones, fins i tot les persones que no estan sotmeses al Reglament General de la Cúria Romana.