Durant la primera ona de la pandèmia del coronavirus i amb les defuncions en les residències de gent gran disparats, les fiscalies catalanes i la de la resta de l'Estat van obrir desenes de diligències civils per a fer un control de la situació, tant dels residents com dels seus empleats.

Alhora, es van incoar procediments de recerca per a esbrinar si els fets denunciats per particulars podrien ser constitutius de delicte, encara que gairebé tots aquests casos estan arxivats pel servei especialitzat penal que els van tramitar. La Fiscalia de Barcelona ha fet ara un pas més en el seguiment del covid i ha iniciat d'ofici 254 diligències civils que permetran tenir una radiografia actual i passada dels efectes la pandèmia en centres de la tercera edat, així com del compliment dels plans de contingència i els protocols fixats per l'Administració.

La secció civil i coordinació en matèria de discapacitat i tuteles de la fiscalia, la delegada de la qual a Catalunya és María José Núñez Tomás i la formen sis membres, ha posat en marxa aquestes diligències civils en residències de la ciutat de Barcelona, encara que no es descarta en un futur estendre aquesta supervisió a altres territoris.

L'objectiu de la fiscalia és exercir labors de tutela de col·lectius vulnerables i, en concret, fer un seguiment no sols de la gent gran que viu en aquests centres, sinó també del seu personal i del material amb el qual compten.

La fiscalia està remetent oficis als 253 geriàtrics. Amb la majoria d'ingressats ja vacunats contra el covid (93% d'interns i 77,5% dels empleats), es pretén recollir dades molt diverses, des del llistat de residents i la circumstància de cadascun d'ells, fins als protocols d'actuació arran del coronavirus, els ingressos hospitalaris motivats per la malaltia, el número de contagiats i de morts i les proves PCR que s'han practicat. El ministeri públic demana, a més, el pla d'organització de cada centre (on s'especifica la plantilla), si hi ha suficients equips de protecció i els protocols utilitzats per a les visites de familiars.

El qüestionari és ampli i els geriàtrics han començat a contestar. La fiscalia també ha requerit a informació a la Generalitat.