Un nombre en augment de pacients que pateixen o s'han recuperat de la covid-19 estan contraient una infecció micòtica (per fongs) estranya i mortal, han indicat metges a l'AFP, mentre el país amb 1.300 milions d'habitants lluita per contenir un brot massiu de casos de coronavirus.

La segona nació més poblada del món va informar dilluns sobre 370.000 contagis per coronavirus, cosa que porta el número de casos a poc menys de 22,7 milions i més de 3.700 noves morts.

Els experts adverteixen des de fa temps que el nombre real de casos i morts podria ser moltíssim més alt.

La mucormicosi, anomenada «fong negre» pels metges a l'Índia, sol ser més greu en pacients amb un sistema immunològic debilitat per una altra infecció o més. Experts mèdics van remarcar que n'han constatat un augment de casos a l'Índia en les últimes setmanes, mentre el Ministeri de Salut va fer pública diumenge una circular sobre com tractar la infecció micòtica.

«Els casos d'infeccions per mucormicosi en pacients amb covid-19 després de la recuperació són gairebé quatre o cinc vegades més nombrosos que els detectats abans de la pandèmia», va assenyalar a l'AFP Atul Patel, especialista en malalties infeccioses amb base a Ahmedabad, membre del grup de treball de covid-19 de l'estat.

A l'estat occidental de Maharashtra, on es troba Bombai, el gran centre financer de l'Índia, se n'han constatat fins a 300 casos, va indicar Khusrav Bajan, consultor de l'Hinduja National Hospital d'aquesta ciutat i també membre del grup de treball de covid-19 del seu estat. Fins ara se n'han reportat igualment uns 300 casos a quatre ciutats de Gujarat, inclosa la més gran, Ahmedabad, d'acord amb les dades dels hospitals estatals.