El Procicat ha donat el vistiplau al pla de reobertura de l’oci nocturn, que contempla la tornada de les activitats recreatives musicals vinculades a l’oci nocturn i mesures generals per a l’obertura de locals i establiments que funcionin com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, bars musicals o karaokes, un sector rellevant en l’economia catalana i la vida social que ha quedat durament afectat per les restriccions aplicades per contenir l’epidèmia de Covid a Catalunya.

El protocol indica, per exemple, els requeriments a seguir en el control d’accés i en la gestió de les zones de ball, en cas que n’hi hagi. També dona les pautes de les mesures d’higiene, neteja i desinfecció necessàries, i els requisits relatius en la ventilació i funcionament dels sistemes de climatització als locals que executin aquestes activitats.

Venda anticipada d’entrades

Quant als controls d’accés, per exemple, els locals amb un aforament superior a 500 persones hauran de tenir, obligatòriament, un sistema de venda anticipada i nominativa d’entrades, per facilitar el seguiment de contagis en els assistents en cas de rebrot.

Quant a l’ús de les pistes de ball, en locals amb aforament superior a 500 persones, la pista estarà perimetrada, amb un punt d’entrada i un de sortida. A més, independentment de l’aforament, serà obligatori portar la mascareta correctament posada i no consumir.

Cues amb mascaretes

A més, haurà de tenir també un control telemàtic que ha d’incorporar informació sobre la disponibilitat de l’aforament, per evitar aglomeracions en els accessos als locals i aplicar mecanismes per garantir que, en cas de produir-s’hi cues, es mantingui la distància de seguretat a l’exterior del local i s’utilitzi obligatòriament la mascareta mentre s’estigui fent la cua. En cas que l’aforament del local sigui més petit, serà recomanable, però no obligatori.

No obstant això, el pla no contempla quin serà aquest aforament ni quan es començarà la reobertura, dos aspectes clau que s’aniran delimitant en funció de les proves pilot que es facin, similars a la que es va fer amb el concert de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi.

Sense estris d’ús comú

Amb referència al servei de barra, s’ha de garantir la distància interpersonal i eliminar tots els estris de les barres o de les taules que puguin ser d’ús comú o compartit. Els clients hauran de portar permanentment posada la mascareta i només se la podran treure per beure o menjar.

Finalment, serà necessari intensificar les activitats de neteja i desinfecció,i que es disposi d’un protocol adaptat en funció de l’aforament, la freqüència de trànsit o ocupació, els tipus d’activitats i els usos de cada local. També s’haurà de garantir la renovació dels fluxos de l’aire amb sistemes de ventilació, així com mantenir el màxim aire exterior als locals, mitjançant ventilació natural i/o amb sistemes de ventilació i climatització.

Ventilar els espais

De fet, on només es disposi de ventilació natural caldrà maximitzar el cabal de ventilació obrint les finestres i les portes: així, es recomana ventilar els espais amb la freqüència més gran possible i, com a mínim, tres vegades al dia durant 10 minuts, així com començar la ventilació dues hores abans de l’obertura del local i mantenir-la una hora després del tancament.