Mascareta obligatòria per a professors i alumnes a partir dels 6 anys, entrades i sortides esglaonades, distància interpersonal, higiene de mans, desinfecció de material, ventilació constant i grups bombolla (20 alumnes com a màxim en infantil i 25 en primària). Tot i que l’avanç de la vacunació fa veure la llum al final del túnel de la pandèmia, el proper curs acadèmic s’assemblarà molt al curs 2020-21, incloses les reunions entre el professorat i les famílies, que continuaran essent telemàtiques.

El Ministeri d’Educació ja està treballant en el disseny del curs que ve a escoles i instituts. Per això, ha facilitat a les comunitats autònomes, amb les quals té previst reunir-se avui, un esborrany on inclou una sèrie de recomanacions sanitàries i escolars. Les mesures -a les quals s’incorporaran les aportacions de les comunitats- no s’aprovaran definitivament fins dimecres de la setmana vinent, quan Educació i Sanitat convoquin els consellers.

L’esborrany del departament que dirigeix Isabel Celaá adverteix que les mesures es revisaran en funció de la situació epidemiològica. Si la immunitat de ramat (70% de la població vacunada) s’aconsegueix el 20 d’agost, com indiquen les previsions oficials, cal de suposar que al setembre la pandèmia estigui molt més controlada, tot i que no liquidada del tot. «La dimensió mundial de la pandèmia fa necessari mantenir un escenari de prudència», indica l’esborrany. Aquesta prudència es tradueix en mantenir pràcticament les mateixes mesures que han aconseguit enguany que les escoles siguin un dels pocs espais segurs enfront del virus. Durant tot aquest curs, el nombre d’aules confinades no ha superat el 2%.

El ministeri vol garantir la presencialitat a tots els nivells. En l’improbable cas que la pandèmia empitjorés, a partir de tercer d’ESO es podria passar a la semipresencialitat. Els grups bombolla es mantindran, tot i que una altra cosa és veure què passa amb els professors de suport que fan falta per mantenir-lo. Aquests grups, on no cal guardar la distància interpersonal de metre i mig, seran de 20 alumnes com a màxim a infantil (on els nens i les nenes no estan obligats a dur mascareta) i 25 a primària. Els diferents grups de primària podran -per fi- interactuar junts, però només durant les activitats a l’aire lliure: esbarjo, projectes educatius o esport.

A l’ESO ja no hi haurà grups de convivència estable, però els pupitres a l’aula hauran de mantenir una distància d’1,5 o 1,2 metres. Si aquests metres no estan garantits, l’opció que queda són les classes a l’aire lliure, ja sigui amb pèrgoles o tendals. I si no, la semipresencialitat a partir de tercer.

Els alumnes i alumnes de batxillerat també hauran de mantenir a les aules la distància d’1,2 o 1,5 metres. El document del Ministeri recorda que els estudiants de segon de batxillerat estan especialment centrats en les proves de selectivitat, així que demana als instituts «solucions organitzatives» per a garantir la major presencialitat possible.

Finalment, el document d’Educació, que no serà definitiu fins que no incorpori les observacions de les comunitats autònomes, insta els centres educatius a mantenir el protocol covid que s’ha aplicat aquest curs per gestionar els casos de nens i nenes que presentin símptomes.