Els canvis en el límit de velocitat als entorns urbans que s’apliquen des de dimarts d’aquesta setmana, comporten, també un encariment de les sancions ja que aquestes es basen en el diferencial entre la velocitat màxima de la via i la velocitat a la qual és enxampat l’infractor.

En un exemple pràctic significa que si un conductor era enxampat, a les Bases de Manresa a 60 quilòmetres per hora, fins dilluns, la sanció que se li imposava era de 100 euros, ja que circulava 10 quilòmetres per sobre de la velocitat permesa. Si és enxampat ara, però, la sanció s’enfilarà a 300 euros, ja que el diferencial és de 30 quilòmetres per hora, 20 més que abans. A més a més, fins dilluns passat la sanció no li hauria comportat la pèrdua de cap punt del permís de conduir. Ara, en perdria 2.

A Manresa, l’ordenança que regula les sancions de trànsit preveu multes d’entre 100 i 600 euros. Són esglaonades en funció del diferencial entre el topall de velocitat màxima i la què circula el vehicle, tot i que amb els canvis fets arran de la nova normativa de la DGT, ara a Manresa, la velocitat està limitada a 30 quilòmetres per hora a tota la trama urbana, amb l’excepció d’alguns punts molt concrets com la Pujada Roja, la carretera d’Igualada o la carretera entre Viladordis i la C-55, a més del polígon de Bufalvent.

Tenint en compte el límit de 30 km/h un conductor enxampat circulant entre 31 i 50 km/h serà una multa de 100 euros per una sanció greu. Si la velocitat del vehicle és d’entre 51 i 60 km/h, la sanció es triplica, sent de 300 euros i el conductor perd dos punts del carnet -en trams on el límit és de 50 km/h la sanció és de 100 euros i no es perden punt-. Si se superen aquests 60 km/h però se circula fins a un màxim de 70, la multa quedarà en 400 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet, mentre que entre 71 i 80 quilòmetres per hora, la sanció ja s’enfila als 500 euros i la pèrdua de sis punts del permís de conduir. Finalment, si se superen els 80 quilòmetres per hora, la sanció és de 600 euros, perdent igualment sis punts del carnet però la infracció passa a ser considerada molt greu.