Investigadors catalans han descobert que el tractament amb calcitriol de pacients amb insuficiència renal s’associa a una important reducció de mort per covid-19. Els investigadors de l’estudi han demostrat que la forma activa de la vitamina D, el calcitriol, aconsegueix reduir de forma important la mort per covid-19 en pacients afectats d’insuficiència renal avançada. Es tracta d’un estudi observacional en què s’han analitzat 8.076 pacients adults tractats amb calcitriol a Catalunya els darrers mesos abans de la pandèmia, que s’han comparat, mitjançant tècniques estadístiques, amb una població de característiques similars d’edat, sexe, comorbiditats o altres tractaments concomitants rebuts. Els resultats de l’estudi, publicats a la revista d’accés obert Biomedicines, han demostrat que els malalts que prenien calcitriol tenien un 34% menys de probabilitat de morir per covid-19 que els malalts no tractats.